SAL7712, Act: R°393.4 (92 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°393.4  
Act
, moeilijk te lesen
Date: 1414-01-31

Transcription

2020-01-14 by Marijke Gevaert
It(em) joh(ann)es ysac heeft gegeve(n) d pete(re)n reyniers sijn ca(m)me mette(n) huse ketel en(de) vate?/
en(de) met alle gherecke d(er) vors(creven) ca(m)men toebehorende belege(n) te b(er)theem op de voere/
te houde(n) va(n)? kersavont naest lede(n) tot ene(n) t(er)mijn va(n) iii jae(re)n dair? naest (et)/
elx jairs hie(re)n binne(n) op? viii crone(n) guld(en) te kersmisse te betale(n) alle ja(r)e den vors(creven)/
t(er)mijn dur(ende) (et) alsoe dat die vors(creven) pet(er) binne(n) den vors(creven) iii ja(re)n xxiii crone(n) gulde(n)/
gheve(n) sal Ende den eynde vande(n) vors(creven) t(er)mine sal die vors(creven) pet(er) den ketele en(de) de vate/
voirs(creven) gheve(n) sal wat(er)vast leve(re)n sal in de vors(creven) ca(m)me d eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt