SAL7712, Act: R°402.4 (98 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°402.4  
Act
Date: 1414-02-25

Transcription

2020-01-27 by Marijke Gevaert
It(em) cond si allen liden dat henr(ic) jan voelken tene(n)potgiete(r) in jegenwordich(eit)/
der scepen(en) van loeven gestaen heeft bekent en(de) verlijt openbaerlic als/
van alsulken haysel als daer mede henr(ic) colve van sine(n) huyse in des/
vors(creven) jans huys gevare(n) is dat dat gevae de vorscr(even) henr(ic) dat gedaen/
en(de) gety(m)mert heeft met des vors(creven) jans wille en(de) consent hem dat/
noch voe(r) sijn hem en(de) sijn nacomelinge willecoe(re)nde en(de) consente(re)nde/
Met vorwarde vielt alsoe dat de vors(creven) jan namaels [opw(ert)] ty(m)me(re)n woude/
dat hi dat doen sal op sine(n) cost sonder den vors(creven) henr(ic) of sine [sine(n) huyse en(de)] erve/
enighe scade of hynd(er) aen sijn huys of erve te doen sond(er) argelist/
gelijc als beyde dese erve(n) gelege(n) sijn inde cortst(ra)te tussche(n) de goede wille(m)s/
jacobs wile(n) vande(n) fynleys [broeke] en(de) de goede thuys gehete(n) den nachtegale/
behoudelic dien dat de vors(creven) jan den vors(creven) henrix ozendrup niet v(er)ty(m)me(re)n en sal
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt