SAL7712, Act: R°436.2 (106 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°436.2  
Act
Date: 1414-05-21

Transcription

2020-03-22 by Marijke Gevaert
It(em) cond si allen liede(n) dat een deylinge gedaen en(de) geschiet es tusschen willeme/
gans apothecarise op deen side en(de) henrike q(ua)ntelart op dande(re) op de huysinge/
en(de) hove met hoe(re)n toebehoerte(n) gelege(n) in de cattenst(ra)te tusschen de goede jans vande(n)/
borchove(n) en(de) de goede wilen jans van bierbeke de vorscr(even) goede in twee gedeelte/
gedeylt sijnde Soe es gevallen en(de) toebehoert den vorscr(even) g willeme gans in sijn/
deylinge tgroethuys mette(n) hove en(de) met allen sinen [toebehoerte(n)] en(de) oec mett(er) nuw(er) muere(n)/
ald(aer) nu gemetst sijnde staende gel tussch streckende [om] tot aen derve wilen des/
vorscr(even) jans van bierbeke gelege(n) tusschen de goede des vorscr(even) jans vande(n) borchove(n)/
en(de) tgedeelte des vorscr(even) hen(ric) q(ua)ntelart Op te drie pont drie capuyne/
En(de) es Item es gevallen den vorscr(even) henrike q(ua)ntelart in sijn deylinge thuys/
en(de) hof met sine(n) toebehoerte(n) gelege(n) tussche(n) de [vorscr(even)] muere des vorscr(even) willems en(de)/
de vorscr(even) goede wilen des vors(creven) jans van bierbeke op ene(n) capuyne en(de) twintich/
s(chellingen) jaerlex chijns payments gemeynlic in borsen gaende te behoerlike(n)/
tiden te betalen daer op de vorscr(even) willem den vorscr(even) will henrike sijn/
gedeelte [vrij en(de) last? van ande(re)n last] geloeft heeft te warendere(n) Dese deylinge aldus geschiet sijnde/
hebben geloeft de vors(creven) willem en(de) hen(ric) deen den (etc)/
cor(am) tymple gheerts maii xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt