SAL7712, Act: R°438.5 (108 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°438.5  
Act
Date: 1414-05-28

Transcription

2020-03-22 by Marijke Gevaert
It(em) baudewijn van me[r]chten(en) in jegenwordicheide(n) der scepen(en) van loeven(e)/
gestaen heeft geloeft alse van alsulk(en) came(re)n alse de co(m)moingmeest(er)/
en(de) de raet vand(er) stat hem gewillecoert hebben af te doen gelege(n) inde/
minderbruederst(ra)te acht(er) thuys des der wo[der] vrouwe(n) wilen beys dat de/
hi daer af mede doude vorste huys weder sal doen lengen en(de) maken/
[tussche(n) dit en(de) kersmisse? naestconen(de)] tussche(n) neghen en(de) elf voete lanc ten hove w(er)t uut alsoe hoegh en(de)/
alsoe wijt als tvorste huys is tot aen tvorste huys toe sond(er) welc/
ty(m)meringe de vorscr(even) baudewijn sal doen sulde(re)n gelijc den vorscr(even)/
vorste huys sond(er) argelist gelijc dese goede gelege(n) sijn inde mind(er)/
brued(er)st(ra)te tussche(n) de goede pet(er)s wilen van moutbroec en(de) jans/
inde(n) xpisto cristoffels jo(hannes) borch(oven) jo(hannes) tymple maii xxiii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt