SAL7712, Act: V°180a.1 (36 of 115)
Search Act
previous | next
Act V°180a.1  
Act
Date: 1412-09-10

Transcription

2019-01-17 by Marijke Gevaert
Joes van pantgate en(de) jan de vorste(re) scepen(en) van rotselair tuyghen dat si daer bi geweest/
sijn daer jan van ha(m)me met de(n) drossate van rotselair bewijst heeft de goede hier na bescreve(n)/
inde(n) yersten een eeusel gelege(n) inde p(ro)chie van rotselair te ha(m)me op dyle tussche(n) de wat(er)leyde/
en(de) jans vand(er) stoct van bijnswijc streckende tot aen die arke Ite(m) een stuck lants gelege(n)/
daer bi tussche(n) die vors(creven) wat(er)leyde en(de) jan goetknechts rike spoelart sept(embris) x[a]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt