SAL7712, Act: V°204.1 (43 of 115)
Search Act
previous | next
Act V°204.1  
Act
Date: 1412-12-20

Transcription

2019-03-13 by Marijke Gevaert
It(em) het sijn comen in recht voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven her goessen de/
groete p(er)soen der kerken van opvelpe lodewijc lieboys en(de) wout(er) eveloeghe/
natuerlic sone wout(er)s wilen eveloeghe [die] ov(er)meds macht en(de) v(er)tuyt/
van scepen(en) brieve(n) van loeve(n) daer s mede si come(n) ende beleyt sijn/
naden rechte der stat van loeven totden goeden jan comans in deen/
side en(de) jan corneken zweer des vors(creven) jan comans op dande(r) side daer/
de vorscr(even) her goesssen mit sine(n) medegeselle(n) dede seggen inden rechte/
dede seggen inden rechte dat hem de vorscr(even) jan corneken hen ongebruke/
maecte en(de) dede thien mudde corens erfleken te mille gelegen seggende/
dat de vors(creven) jan corneke(n) de vorscr(even) thien mudde corens gegeve(n) hadde/
in huwelek(er) vorwarde(n) joffrouwe(n) yden docht(er) des selfs jans corneken/
wijf des vors(creven) jan comans en(de) den selve(n) ja(n)ne en(de) dat dat waer was/
dat boden de vorscr(even) her goessen en(de) sijn medegeselle(n) te thoene(n) en(de) mede(n)/
minste(n) daer si mede liden moegen inden rechte daer op de vors(creven)/
jan corneke(n) [hem] antworde mit sine(n) met bi sine(n) voerspreke ende dede seggen/
dat hi op de vorscr(even) thien mudde corens [jege(n) den vors(creven) ja(n)ne coma(ns)] gecocht hadde te heffen alsoe/
lange als hi en(de) sijn [wijf] leve(n) souden behoudelic dien dat de vorscr(even) jan/
come(n) die x mudde corens soude moege(n) quite(n) alst hem genueghde/
met hond(er)t crone(n) en(de) dat boedt de voerg(enoemde) jan coman oec te thoene(n)/
en(de) met den minste(n) daer op de scepen(en) gemaent sijnde wijsde(n) beyde/
de p(ar)tyen tot hoe(re)n thoenisse(n) soe dat de vorscr(even) h(er) goesse(n) en(de) sijn mede/
geselle(n) claerleke(n) thoendden dat jan corneke(n) vorscr(even) joffrouwe(n) yde(n)/
des vors(creven) jan comans wive met [ja(n)ne den g] met hoe(re)n yerste(n) man de vors(creven) thien mudde/
erflec in huwelek(en) vorwarden gegeve(n) hadde en(de) jan de corneke(n) dede/
oec sijn thoenisse gelijc hi hem v(er)meten hadde alsoe dat de meye(r) van/
loeven maende [de scepen(en) van loeven] na aensprake na antwordde en(de) na thoenisse wes metde(n)/
recht sijn soude de scepen(en) wijsde(n) dat de vorscr(even) thien mudde erflec/
volghen souden den vorscr(even) he(re)n goesse(n) sinen medegeselle(n) en(de) hoe(re)n beleyde/
cora(m) ludovico pynnoc joh(ann)e alb(us) egidio rike joh(ann)e de oppendorp joh(anne)/
spoelart [et] walte(r)o capellema(n) a(n)no xiiii[c] xii decembr(is) xx[a]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt