SAL7712, Act: V°216.3 (46 of 115)
Search Act
previous | next
Act V°216.3  
Act
Date: 1413-01-13

Transcription

2019-03-22 by Marijke Gevaert
It(em) want stoet opv(er)staen was tussche(n) gorde van kyexsam en(de)/
ja(n)ne va den raet van alrehande comanscape(n) en(de) vorwarde(n) die/
si deen met den ande(re)n riet gaens en(de) gemaect hadden daer af/
si bleve(n) en(de) gep(er)mitteert sijn voe(r) scepen(en) van loeven in geley den/
broede(r) en(de) ja(n)ne vande(n) meersb(er)ghe taelman(ne) als in vriendelic iffene(re)n/
soe dat de vors(creven) twee segge(re)n tyerst aengehoert beyde der p(ar)tie(n)/
besceit hebben geseeght voe(r) hoe(r) seggen dat jan de raet den/
vors(creven) gorde van kyexsam betalen sal tussche(n) dit en(de) belokene(n) paesse/
naest comende [viii rijnsch gulden(en) en(de) viii holl(antsch) gulden(en)] en(de) daer af den vors(creven) gord t(er) stont vast setten m.../
goede(n) borge(n) of pande(n) en(de) hier mede seggen sise v(er)eenicht van/
alle(n) stucke(n) tot opde(n) dach van heden pynnoc rike ja(nuarii) xiii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt