SAL7712, Act: V°295.1 (62 of 115)
Search Act
previous | next
Act V°295.1  
Act
Date: 1413-07-03

Transcription

2019-09-16 by Marijke Gevaert
It(em) cond si allen lieden dat sanders ts(er)vranx in jegenwordich(eit)/
der scepen(en) van loeven(en) gestaen heeft gegeve(n) en(de) bekent dat hi gegeve(n)/
heeft wout(er)en briffart van duerne thien boende(r) en(de) een half/
lants ocht daer omtrent gelege(n) te mille bide(n) den godshuys/
van ts(er)togendale in in ald(er)hande stucken aldaer te houden te hebben en(de)/
te wynne(n) van half meye naest comende [leden] tot ene(n) t(er)mine van neghe(n)/
ja(r)n lanc deen na dande(re) staphans volghende elx jairs jairs hier/
en bynne(n) op sess mudde rox en(de) een mudde taruwe(n) beyds corens goit/
en(de) payabel der maten van loeve(n) met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wael/
bereit te sente andries misse apostels te betalen en(de) te loeve(n)/
te leve(re)n alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mine dueren(de) en(de) telke(n) t(er)mine als v(er)volghde/
scout En(de) de vors(creven) wynne sal den vors de vors(creven) lande bynne(n) den/
vors(creven) t(er)mine eens geheellic ov(er)meste(n) en(de) de vors(creven) wynne sal de [...?]/
weyde vande(n) bossche aldaer des vors(creven) sanders jaerlex moegen/
etten En(de) de vors(creven) wynne sal de vors(creven) lande wynne(n) en(de) w(er)ve(n)/
wel en(de) loflec en(de) die late(n) ten eynde vande(n) vors(creven) t(er)mine gelijc hise/
vant tot sine(n) income(n) dats te weten [den wint(er)] art houdende iii boende(r) en(de)/
drie dachmaele lants met rogge besayt op vier voren en(de) vier/
boende(r) lants houdende omtrent v [of daer omtrent] met evene(n) besayt op twee/
voren en(de) elf dachmaele lants brake(n) eens om gedaen Hier/
af sijn borghe(n) des vors(creven) wout(er)s [als p(ri)ncipale sculde(re)n ongesundert en ongesceide(n)] wout(er) van werde van mille/
lamb(re)cht meyes van belande(n) en(de) henr(ic) de h(er)toghe van hag(er)srode/
dewelc deselve wout(er) briffart hier af heeft scadeloes quijt te/
quos de(n) walt(er) briffart indempnabit borch(oven) tympel julii iii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt