SAL7713, Act: R°399.2 (135 of 185)
Search Act
previous | next
Act R°399.2  
Act
Date: 1417-11-13

Transcription

2022-11-01 by Marijke Gevaert
Het zijn comen in rechte wille(m) zergers in deen zide ende jan vande(n) vekene ende mathijs vand(er) sluyse(n)/
die beleyt zijn tot den goiden arde waterscaps de welke art vort beleyt is tot de(n) goide(n) lijsbette(n)/
wilen vander stegen in dande(re) dair de voirs(creven) wille(m) zergers als momboir katline(n) sijns wijfs/
een aensprake dede tot den goide(n) hier na bescreven Inden yersten tot ene(n) halve(n) boender/
eusels gelege(n) inde prochie van gele luttel min ocht meer g ter stat dieme(n) heet t(er) stegen/
tussche(n) de goede jans brune(n) ende de goide jans vander stegen Ite(m) tot ene(n) halve(n) boenre/
beemds gelege(n) inde selve p(ro)chie van gele int broec gehete(n) de nete streckende met de(n) ene(n)/
ynde aent bloc jans van sceelde en(de) met de(n) ande(re)n ynde op de nethene nete It(em) tot/
ene(n) halve(n) mudde rogx erfs pachts op (½) boender lants g der kinde(re)n henrix wile(n)/
jongen gelege(n) inde voirs(creven) prochie van gele t(er) stat dieme(n) heet hasenhout bide(n) listbeke(n)/
tusschen de goide der voirs(creven) kinde(re) henrix wile(n) jonge(n) en(de) de strate aldair Seggende/
de selve wille(m) dat de voirs(creven) lijsbeth katline(n) des voirs(creven) wille(m)s wijf inde voirs(creven) goide voir/
den hof dair de voirs(creven) goide onder hoefde(n) gegoedt hadde na recht vande(n) selve(n) hove ende/
eer de voirs(creven) art beleyt was tot den goide(n) der voirs(creven) lijsbette(n) ende dat dat wair was/
dat boet de voirs(creven) wille(m) te thoene(n) ende met de(n) minste(n) dair hi mede lide(n) mochte inde(n) rechte/
Mids welke(n) redenen de voirs(creven) wille(m) als mo(m)boir der vors(crevenn) kathline(n) sijns wijfe versocht/
aen den meyer van loeve(n) datme(n) de(n) voirs(creven) mathise en(de) janne want sy aen hoe(re)n beleyde/
verdoelt ware(n) in dien hebbe(n) woude dat si des aflate(n) woude(n) (et)c(etera) op dwelke de/
vors(creven) jan en(de) mathijs alrehande verantwerde(n) dede(n) hen thoenisse dair in vermetende also/
dat beyde de p(ar)thien tot hore(n) thoenisse gewijst worde(n) die zij in beyde(n) zide(en) dede(n) En(de)/
ten ynde worde(n) de scepene(n) dair op ghemaentt die gewijst hebbe(n) [en(de) sette(n)] met volle(n) gevolge/
dat beyde de p(ar)thien trecke(n) soude(n) inde(n) hof dair de voirs(creven) goide onder hoefde(n) deen den/
andere(n) aldair recht te neme(n) ende te gheve(n) Cor(am) albus tymple nethene(n) winczele/
muylke ouderogge bone nove(m)br(is) xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-11 by Xavier Delacourt