SAL7713, Act: R°6.1 (2 of 185)
Search Act
previous | next
Act R°6.1  
Act
Date: 1414-07-07

Transcription

2021-11-08 by Marijke Gevaert
It(em) wout(er) van geldenake smet in jegenwordicheyde(n) der scepen(en) van/
loeve(n) gestaen heeft gekent en(de) verlijt openbaerlic d alse van alsulker/
gevelwant als steet aen my brued(er) mychiels huys van leeuwe(n)/
ten erve wart des vorscr(even) wout(er)s dat die hem noch sine(n) erve/
niet te na en steet en(de) dat se van recht in diere vuege(n) gelijc die/
nu steet sculdich es te staen consente(re)nde en(de) willecorende dat de/
vorscr(even) ghevelwant in alsoe [sal] blive staen sond(er) argelist gelijc dese/
erve(n) gelege(n) dats te weten dat de vorscr(even) ghevelwant staen sal benede(n)/
ier ond(er) plate(n) ter middelt ewelic staen sal achthalve(n) duyme(n) v vand(er)/
muere(n) des vorscr(even) wout(er)s en(de) bove(n) op neghendalve(n) duyme na/
en(de) niet naerd(er)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-04 by Xavier Delacourt