SAL7713, Act: V°417.2 (140 of 185)
Search Act
previous | next
Act V°417.2  
Act
Date: 1417-12-31

Transcription

2022-11-06 by Marijke Gevaert
It(em) jan lonijs doude in jegenwoirdicheide(n) d(er) scepene(n) van loeve(n) gestain heeft gegeve(n)/
ende bekindt dat hi gegeve(n) heeft willeme wielant van cleerwijc ut(er) p(ro)chien va(n)/
rode bi cortelke sijn hof [te cleerwijc gelege(n)] met de(n) huyse(n) hove(n) wynnende lande dair toe hoerende en(de)/
met de(n) beemde(n) ende eusele(n) [en(de) met d(er) weyde(n) vande(n) bossche] dair toe horende Te houde(n) ende te hebbe(n) van nu half/
m(er)te naist comende tot ene(n) t(er)mijn van ses jare(n) lanc deen na dand(er) staphans sonder/
middel volgende alle jare hieren bynne(n) de voirs(creven) wynne(n)de lande op vijfthien mudde/
rogs ende een half der mate(n) va(n) loeve(n) [goit ende paiabel] met wa(n)ne ende met vede(re)n wail bereet/
goit der mate(n) van loeve(n) sinte andres misse apostels te betale(n) en(de) te loeve(n) te lev(er)en/
alle jare de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) ende telke(n) t(er)mijne alse vervolghde schout/
Vort sal gheve(n) de voirs(creven) wynne vande(n) voirs(creven) beemde(n) euselen ende boschweyde den/
voirs(creven) janne xi rinsche gulde(n) te sinte m(er)tens misse te betale(n) alle jare de(n) voirs(creven)/
t(er)mijn dueren(de) ende telke(n) t(er)mijne alse vervolghde schout It(em) sal de vors(creven) wynne/
[also v(er)re als me(n) behoeft die de vors(creven) ja(n) op sine(n) cost sal doin scudden] alle jare int voirs(creven) hof levere(n) alle de walm(er)en dieme(n) jairlix dair in verdecke(n) sal en(de)/
als me(n) die aldair verdect so sal ocht plect so sal de voirs(creven) jan de dachuere(n)/
betale(n) ende de voirs(creven) wynne de(n) montcost uutgenome(n) vand(er) ned(er)st(er) rikele(n)/
nederwert dat sal de voirs(creven) wynne op sine(n) cost alleen doin make(n) also v(er)re/
als sijn beeste(n) breke(n) sulle(n) It(em) sal de vors(creven) wyn sijn berringe(n) moge neme(n)/
aen de struynceyke(n) aldair ende aen de breeme(n) [en(de) doerne] staende omtrent de bloke(n) alle j/
It(em) sal de vors(creven) jan den voirs(creven) wyn jairlix geve(n) iiii elle(n) wulle(n)s lake(n)s tene(n)/
rocke It(em) sal de voirs(creven) wyn de vors(creven) lande w allet stroe dat jairlix vande(n)/
vors(creven) lande come(n) sal ende oic vand(en) thiende(n) bringe(n) ind(en) vors(creven) hof en(de) daer/
af mest make(n) ende dat wed(er) uytvuere(n) opt vors(creven) lant slants meeste(n)/
proffite It(em) sal de vors(creven) wynne de vors(creven) lande late(n) ten ynde van sine(n)/
t(er)mijne(n) gelijc hier na volcht dats te wete(n) dbloc acht(er) thof met wynt(er)/
core(n) besayt op sijn iiii tidege vore(n) It(em) iii dach(mael) lants te rode gelege(n) met wynt(er) core(n) oic besayt en(de) iii boender lants dand(er) lant sal hi late(n)/
storte en(de) brake te wete(n) de storte eens omgedaen ende de brake geheel cor(am)/
tymple mulke ulti(m)a dec(embris)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-11 by Xavier Delacourt