SAL7715, Act: V°1.2 (1 of 114)
Search Act
previous | next
Act V°1.2  
Act

Transcription

2017-03-10 by Lieve Van Hoestenberghe
Want stoot ende tebat opv(er)staen was tussche(n) janne weeghbroec in deen zide en(de) gorde va(n)/
kerb(er)gen in dande(r) alse van huweliker vorw(er)de(n) gelofte(n) ende mekin(n)ingen die de voirs(creven) goert/
den voirs(creven) janne eysschende is ende oic van allen ande(re)n sake(n) die si met malcand(ere)n/
gaens moge(n) hebbe(n) tot opden dach van hude(n) so sijn come(n) de vors(creven) p(ar)thie(n) voir/
scepene(n) van loeve(n) ende hebbe(n) he(n) hier af gekeert in vrie segge(re)n en(de) vriendelic/
yffenere(n) te wete(n) in jose pauwels scepene(n) va(n) loeve(n) symone vranx en(de) in/
mathise va(n) mu(n)te(n) en(de) hebbe(n) geloeft de vors(creven) p(ar)thie(n) vast en(de) gestede te houden/
so wes de voirs(creven) p(ar)thie(n) seggere(n) dair af eendrachtelic segge(n) en(de) t(er)minere(n) sulle(n)/
welc segge(re)n he(n) berude(n) sond(er) argelist cor(am) borchove(n) pynnoc in die b(ea)ti joh(annis) bap(tis)[te]
ContributorsInge Moris , Greet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2011-11-16 by Inge Moris