SAL7715, Act: R°291.1 (109 of 114)
Search Act
previous | next
Act R°291.1  
Act

Transcription

2020-01-06 by Lieve Van Hoestenberghe
(C)ond sij alle(n) liede(n) dat amelrijc pynnoc in jegenwordicheyt d(er) scepen(en)/
heeft beghee gegeve(n) en(de) bekendt dat hi gegeve(n) heeft henricke wante d(iemen)/
(hee)t lijsman de goede des voirs(creven) amelrix tot wiltsel gelege(n) bynne(n) d(er) vriheit v(an)/
(l)oeve(n) en(de) daer buyte(n) uutgescheide(n) des voirs(creven) amelrix wijngart Te houde(n) te hebbe(n) (ende)/
te wynne(n) va(n) kersmisse naest lede(n) ene(n) termijn van twelf jae(re)n lanc deen .../
daer na sond(er) myddel volgende dats te weten de wynnende lande om de ch...?/
rogs goet en(de) payabel met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wael bereydt d(er) maten van l(oeven)/
tsente andries misse apostels te betale(n) en(de) telke(n) t(er)mine alse vervolghde schout/
sal de voirs(creven) henric gheve(n) vande(n) maybeemde(n) vand(er) weyde(n) en(de) vande(n) .../
mette(n) oeft aldaer vijfen(de)twintich gulden(en) te wete(n) xxxviii pl(a)c(ken) payments vo(er) /
elke(n) gulden(en) gerekent tsente mertens misse inde(n) wynter te betalen alle jae(re) (den)/
voirs(creven) t(er)mijn duer(ende) en(de) telke(n) t(er)mijn alse v(er)volghde schout en(de) de vors(creven) henric sal (de)/
vors(creven) maybeemde en(de) weyde moghe(n) breken en(de) sayen tsinen profijte Oec sal .../
henric de(n) voirs(creven) t(er)mijn duerende te(n) behoirlike(n) tide de willige(n) aldair moge(n) gebr.../
en(de) dies ghelijx den loke en(de) hier voir sal hi de(n) voirs(creven) amelrijc leve(re)n stake(n) tot s(inen)/
wijngart te wiltsele gelege(n) en(de) des gelijx bande en(de) bandstroe tot de(n) selve(n) wijn(gart)/
en(de) de(n) wijn d(aer) af sal hem de vors(creven) henric halen en(de) vueren en(de) so wes boe(me)/
dair verdroeght die sal de voirs(creven) henric hebbe(n) en(de) voir elke(n) boem ii pote(n) vand(en)/
selve(n) aerde moghe wed(er) sette(n) Ite(m) sal de vors(creven) henr(ic) jairlex leve(re)n thien buss(elen)/
walms om de huysinghe d(aer) mede te decke(n) en(de) alsme(n) die aldair verdect so/
sal de voirs(creven) henr(ic) den wercliede(n) de(n) montcost gheve(n) en(de) de vors(creven) amelrijc d(e) (dachueren)/
Ite(m) sal de voirs(creven) henric te(n) afscheide(n) van sine(n) t(er)mijn voirs(creven) dblock acht(er) de .../
gelege(n) besayt late(n) met rogghe En(de) is oec vorwerde dat de voirs(creven) henric .../
half merte na de(n) lesten kersmisse vande(n) voirs(creven) t(er)mine yerst uute(n) vors(creven) g(oeden)/
scheyde(n) sal en(de) dan sal hi met v hem uutvuere(n) alle thoy en(de) stroe d(ie)/
hem ov(er)bleven sal sijn Ite(m) sal de vors(creven) amelric de(n) voirs(creven) amelric henr(icke)/
jairlex de(n) voirs(creven) t(er)mijn duer(ende) gheve(n) vijf elle(n) lake(n) van sijnre le.../
Hier wae(re)n over jan de witte en(de) raes va(n) grave(n) scepen(en) va(n) lo(ven)/
gegeve(n) Gegeve(n) xx dage in meye int jair ons he(re)n m cccc xxii
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-11 by Sabrina Keyaerts