SAL7715, Act: V°118.4 (44 of 114)
Search Act
previous | next
Act V°118.4  
Act

Transcription

2019-11-29 by Lieve Van Hoestenberghe
It(em) [want] raes van graven he(re) van malevien als ov(er) segge(r) gecoren tuschen jan cole in deen side en(de) henrick/
en(de) jan withoets in dande(r) side vand(er) quetsueren en(de) gewe gevechte dat geweest heft tuschen de voirs(creven)/
p(ar)tien gelijc en(de) also [dat] comp(ro)mis in heeft dair op gemact voir tscepen(en) van loeven(e) inden iersten soe/
es des voirs(creven) raes seggen dat de voirs(creven) jan cole doen sal den voirs(creven) gebrued(er)s een bedew(ar)t tot sinte/
mathijs te trie(r)e(n) en(de) dairwart porren bynnen xl dage en(de) soe wanner die voirs(creven) jan cole van/
dair come(n) es soe sal hi noch een bedew(ar)t doen den voirs(creven) gebrud(er)s tot onser vrouwen taken en(de)/
nader ierst(er) bedew(ar)t bynnen xl dagen dair wart te porren de voirs(creven) bedew(ar)t tot onser vrouwen tot/
aken en(de) van alle desen bedewarden goede wareyt bringen en(de) houden met sine(n) eede dat hijt selve/
gedaen heeft in sinen p(ro)pren p(er)sone wort es des voirs(creven) raes seggen dat de voirs(creven) gebrud(er)s quijt/
selen sijn en(de) ongehouden den voirs(creven) jan coele enighe bedewarde te doene mids den bedewarde voirs(creven)/
noch es des voirs(creven) raes seggen dat sowaer men waude dat de voirs(creven) jan withoet verminct bleve/
in sine(n) vingg(er) tuschen dit en(de) sinter meys messe naest comende dat dan de voirs(creven) jan cole den/
voirs(creven) jan withoet dat beteren sal ten seggen des voirs(creven) raes en(de) hier mede heeft de voirs(creven)/
raes den voirs(creven) p(ar)tien geseght gesoent en(de) geslegen gesleten behoudelijc dien dat de voirs(creven)/
gebrud(er)s betalen suelen den erssate(r) des voirs(creven) jan (et)c(etera) cor(am) borchoven absloen eod(em)
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-04-12 by Inge Moris