SAL7718, Act: R°182.3 (91 of 154)
Search Act
previous | next
Act R°182.3  
Act
Date: 1424-01-28
LanguageNederlands

Transcription

 by 
En(de) is vorwerde dat dese brief voirscr(even) sal blive(n) ond(er) den clerc tot aen d(er)re/
tijt eest dat jan van tillr(ode) na de(n) rechte ond(er)wisen can dat hi walrave(n)/
voirs(creven) van alsulke(n) scepen(en) brieve van loeve(n) als de voirs(creven) jan de(n) voirs(creven) walrave(n)/
geloeft heeft van c rijnsch gul(den) en(de) vi arnhemsche gulden(en) d(aer) af noch/
niet sculdech noch belang en is de so(m)me van iiii[c] arnhemsche gul(den)/
min x crone(n) luttel min oft meer dat alsdan hem dan raes va(n) g(ra)ven/
hem mette(n) vors(creven) brieve behelpe(n) sal tot behoef baudewijns van glymez/
sijns neve(n) op de goede des voirs(creven) walrave(n)s en(de) op sijn lijf om daer/
mede te gecrige(n) de voirs(creven) so(m)me van iiii[c] arnhemsche gulden min x crone(n)/
of van also vele als de voirs(creven) jan van tillr(ode) ond(er)wise(n) sal conne(n) na den/
rechte dat hi van dien iiii[c] arnhemsche [min x cronen] betaelt sal hebbe(n) En(de) so wae(r)/
de voirs(creven) jan des niet en ond(er)wijst so sal de voirs(creven) walrave(n) sine(n)/
voirs(creven) brief wed(er) hebbe(n) Oic is vorw(er)de dat den beleydtbrief daer/
gheert vande(n) hove mede beleydt is tot de(n) goede(n) walrave(n)s voirs(creven)/
tot der sake(n) behoef voirs(creven) bliven sal ond(er) de(n) clerc Oec heeft walrave(n)/
gesekert en(de) geloeft bi sijne trouwe(n) dat hi gheen brieve en heeft/
noch mak(en) en sal in des(er) vorw(er)de(n) (contra)rie of hind(er) moghe(n) draghe(n)/
sond(er) argelist cor(am) eisde(m)
Contributors
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2012-01-04 by Inge Moris