SAL7718, Act: R°82.4 (33 of 154)
Search Act
previous | next
Act R°82.4  
Act
Date: 1423-10-02
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-03 by Kristiaan Magnus
It(em) willem van weffe [meffe] heeft ontsett voe(r) meye(re) en(de) scepen(en) van loeven/
alsulke(n) loet als arnt ferar besett hadde mette(n) recht [voir vijf pont gr(oet) vleemsch ghelts] gelijc dat/
belege(n) is opte vischmarct te loeven Op also dat de voirs(creven) wille(m) int/
recht come(n) sal jege(n) de(n) selve(n) arnde va(n) en dijsdaghe naest co(men)[de] ov(er)/
iii weke(n) te mistide o(m)me d(aer) af recht te gheven en(de) te neme(n) En(de) des/
es burge symoe(n) vand(er) scaelgie(n) que(m) d(i)c(t)us will(el)mus inde(m)pnab(i)[t] rike/
g(ra)vio des sat(er)sdaghes s(e)c(un)da octobr(is)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2011-10-25 by Inge Moris