SAL7720, Act: V°105.1 (44 of 123)
Search Act
previous | next
Act V°105.1  
Act
Date: 1426-11-05
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-10 by 
It(em) want stoet en(de) tebat opverstaen en(de) geresen was tussche(n)/
gheldolf de pape na(tuer)lic sone henrics wilen de pape die na de(n)/
recht d(er) stat van loeve(n) comen en(de) geleydt is tot de(n) goede(n)/
lijsbette(n) lonijs sijnre moed(er) in deen side en(de) wille(m)me pasteel/
de tielt in dande(re) van ene(n) halve(n) boend(er) beemds sit gelege(n)/
in langendonc [in p(ar)ro(chia) de tielt s(an)c(t)e marie] tussche(n) de beemde henrics wile(n) lonijs en(de) de/
goede lijsbette(n) wile(n) voelkens en(de) voert van allen ande(re)n stote/
die de voirs(creven) p(ar)tien deen tot de(n) ande(re)n tsegge(n) hebben moge(n)/
van wat saken die ruerende comen tot opte(n) dach va(n) hede(n)/
so sijn de voirs(creven) p(ar)tien des come(n) voir scepen(en) van loeve(n) en(de)/
hebben hen dair af gekeert en(de) sijns bleve(n) in vriendelike/
yffene(re)n en(de) segge(re) te wete(n) de voirs(creven) geldolf in woute(re)n/
van nethene(n) dieme(n) heet vande(n) royele en(de) in janne vekeman/
en(de) de voirs(creven) willem pasteel in goerde ve(re)noeden en(de) henricke/
de verme(re) voirspreke op also dat de voirs(creven) wille(m) pasteel/
sine(n) eysch dien hi tot de(n) voirs(creven) [goede en(de)] geldolf heeft make(n) sal en(de)/
die(n) ov(er)gheve(n) in gescrifte [sine(n) segge(re)n] bynne(n) xiiii nachte(n) naest come(n)de/
daer op de selve gheldolf sijn verantw(er)de(n) make(n) en(de)/
ov(er)gheve(n) [sine(n) segge(re)n] sal oec in ghescrifte bynne(n) xiiii nachte(n) d(aer) na/
sond(er) myddel volgende en(de) eest also [dan] dat de voirs(creven) iiii segge(re)/
des niet eens noch van accorde geworde(n) en consten dat si/
dan dairs daer af
[bynne(n) eenre maent d(aer) naest volgende dat si dan] come(n) sele(n) voe(r) scepen(en) va(n) loeve(n) en(de)/
hale(n) des een vo(n)nisse gelijc op dat oft mette(n) rechte/
gedingt en(de) gehandelt wae(re) En(de) bynne(n) eenre maent/
daer na staphans volgende Ghevielt oec dat e(n)nich/
vande(n) p(ar)tien e(n)nige(n) segge(re) gebrake dat si dan ene(n) ande(re)n/
neme(n)
Ghelovende vast en(de) [beyde] de voirs(creven) p(ar)tien vast/
en(de) gestedich te houden so wes de voirs(creven) iiii segge(re)n/
[eendrech(tichlic)] voe(r) hae(re) segge(n) en(de) [of] de scepen(en) van loeve(n) voe(r) een vo(n)nisse/
wise(n) sele(n) sond(er) argelist Ghevielt oec dat enig(er) p(ar)tien e(n)nig(er)/
segge(re) gebrake dat si ene(n) ande(re)n gelike(n) segge(re) in sijn stat/
neme(n) moge(n) sond(er) argelist pynnoc g(ra)ve(n) des dijsdaighs/
quinta nove(m)br(is)
//
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-03-06 by Inge Moris