SAL7720, Act: V°19.3 (8 of 123)
Search Act
previous | next
Act V°19.3  
Act
Date: 1426-07-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-19 by Kristiaan Magnus
En(de) es vorwerde van desen brieve dat die alhier onder den clerc sal blive(n)/
ligge(n) in deser vueghen d waert also dat de voirs(creven) m(er)ten en(de) willem de/
greve scade name(n) of leden mette(n) recht van alsulke(n) tween mudde(n) rogs/
lijfpensie(n) daer sij voe(r) borghe sijn te wete(n) van eene(n) [mudde] staende ter live/
wout(er)s van breedzijp en(de) van den ande(re)n mudde aen katline(n) dochte(re)/
henr(ix) wile(n) vande(n) dekensgate dat de voirs(creven) persone hen dan soude(n)/
moge(n) behelpe(n) mette(n) voirs(creven) brieve om hen tgelost te werden En(de) hen/
gelost sijnde sal de voirs(creven) pet(er) de greve de voirs(creven) brieve weder hebbe(n)/
sonder argelist cor(am) eisd(em)
//
It(em) roelof van duysborch heeft hem v(er)weert/
opten dach van heden jeghen jan den naen mu(n)te(re)/
van xl gulden cronen daer voer hi hem beclaeght/
hadde p(rese)nt(ibus) joh(ann)e de borchove(n) calstris pynnoc lynden/
des vridaeghs [satersdaeghs] xiii daghe in julio
ContributorsInge Moris , Greet Stevens
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-03-06 by Inge Moris