SAL7720, Act: V°26.4-R°27.1 (11 of 123)
Search Act
previous | next
Act V°26.4-R°27.1  
Act
Date: 1426-07-06
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-07 by Hadewijch Masure
It(em) van alsulken gedinghe als geweest heeft voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(e) tusschen lijsbetten willems in deen zijde en(de) henrike stessens in/
dander van c rijnschgul(den) die de voirs(creven) henric meynde dat de/
voirs(creven) lijsbet hem van pijne en(de) arbeyde en(de) van geleende(n) gelde sculdich/
was gelijc hij dat boet te thone(n) in sijnre aensprake(n) Daer op de/
voirs(creven) lijsbet hue(re) verantworden dede met alrehande worde(n) onder den/
ande(re)n zeggende dat sij voirmaels ziec geweest hadde en(de) dat sij/
doen den voirs(creven) henrike in hue(re)n testamente gemaect mocht hebbe(n) na/
hue(re) doet hondert rijnschgul(den) mer want sij bid(er) genade(n) gods/
nu genesen wae(re) so woude sij huers goede selve de naeste sijn bie-/
dende ten sloete hue(re)n eet en(de) onschout dat sij hem niet sculdech en/
/ wae(re) Daer op de meye(r) de scepene(n) maenden die wijsden vae(re) een vo(n)nisse/
d want de voirs(creven) lijsbet onschout boet dat sij onschout doen zoude of betalinge/
welke onschout de voirs(creven) lijsbet t(er) stont dede cor(am) borchove(n) pynnoc calstr(is) /
gravio lynden b ouder(ogghe) boys des saterdaeghs x vi in julio
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-02-20 by Inge Moris