SAL7721, Act: R°130.1 (82 of 208)
Search Act
previous | next
Act R°130.1  
Act
Date: 1427-11-26

Transcription

2018-09-22 by Michiel van Wijngaarden
Cond sij allen lieden dat dieric de molde(re) arnt ve(re)noeden cup(er)/
en(de) wouter claes p(er)kementmake(r) in jegenwordicheyt der scepen(en) van/
loeven gestaen hebbe(n) geloeft ongesundert en(de) onghescheide(n) en(de) elc voe(r) al/
alse principael sculde(re)n h(ere)n danelen van zonuwen biden gedoge ons he(re)n/
abdt des godshuys van everbode d(omi)n(u)s [he(re)n] henrike filis [sone] lodewijcs willems soen/
vanden dunghen p(re)posito proefst en(de) h(ere)n pete(re)n myelenborchs canonicke(n)/
regulier des voirs(creven) godshuys of den ene(n) van hen brenghe(r) des briefs als/
vanden goeden tsijs pacht en(de) renten des voirs(creven) godshuys gelijc tselve/
godshuys die houdende es te meldert tot thienen tot hugarde(n)/
tot zittert tot bevekeem te heymeniez te ghete te ezemale te/
chamont te grymde te hakendove(re) te goetsenhove(n) te heyleshem te/
sent jans gheest te donghelb(er)ghe en(de) te seynvile welke goede/
tsijs pacht en(de) renten de voirs(creven) dieric de molde(re) genomen heeft/
vande(n) voirs(creven) mijn he(re) de(n) abdt en(de) sijn convent van everbode/
gelijc de co(m)missie die de voirs(creven) dieric d(aer) af vande(n) voirs(creven) m(ijn) he(re) de(n)/
abdt heeft volcomelic begrijpt en(de) inhoudt Te houde(n) en(de) te hebbe(n)/
van sente remeys misse lest leden ov(er) een jaer d(aer) naest volgende/
sessen(de)dertich mudde en(de) een half tarwen tsestich mudde en(de) twee/
halster weyssincs sesse mudde en(de) iii halster rogs en(de) vijf mudde/
evene(n) alle dit core(n) goet en(de) payabel d(er) maten van loeven seve(n)/
en(de)tsestich schillinghe en(de) elf pe(n)ninghe out sijs gelijc de h(er)toghe/
van brabant van sine(n) tsijse inde(n) voirs(creven) dorpen heffende es elf/
schillinghe burseghelts neghenen(de)dertich capuyn twee hollantsche/
gulden en(de) ene(n) halven acht simpel mottoene en(de) twee rijnssche/
gulden(en) goet en(de) gheve te mi sente remeys misse te betalen en(de)/
te thienen oft aweyns te levere(n) als vervolghde schout En(de)/
hier af heeft geloeft de voirs(creven) dieric de molde(re) de(n) voirs(creven) arnde/
ve(re)noeden en(de) woute(re)n claes scadeloes en(de) co(m)merloes te houde(n) en(de)/
te ontheffen cor(am) lombart velde novembr(is) xxvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2012-08-30 by Sabrina Keyaerts