SAL7721, Act: R°139.2 (85 of 208)
Search Act
previous | next
Act R°139.2  
Act

Transcription

2020-06-20 by kristiaan magnus
Memorie dat de voirs(creven) goessen gheyens eermen hem de brieve geve(n) sal voe(r)/
scepen(en) van loeven(e) bekenne(n) sal den voirs(creven) jacob sine(n) oem sijn tocht inde voirs(creven)/
goede also lange als hij leven sal End(de) des gelijx sal hij m(ar)griete(n) moed(er) des voirs(creven)/
[goessens] arts bekenne(n) hue(r) tocht in half de goede voirs(creven) na doet des voirs(creven) jacobs op/
dat sij den selve(n) jacob overleefde en(de) oic dat niet wederstaende den voirs(creven)/
beleyde [peter art gheert henric m(ar)grite] daer mede hij alleen geleyt sal sijn totte(n) goede(n) des voirs(creven) jacobs sijn/
bruede(re) en(de) suste(r) na doet des selfs jacobs gelijc en(de) met hem deylen sullen in/
alle de goede voirs(creven) cor(am) eisd(em) Dese geloefte es geschiet na dbeleyt cor(am)/
borch(oven) iunior vroede dec(embris) xi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-30 by Sabrina Keyaerts