SAL7721, Act: R°155.2 (95 of 208)
Search Act
previous | next
Act R°155.2  
Act

Transcription

2020-06-04 by kristiaan magnus
It(em) symoen vanden bossche van he(re)nt en(de) goert stockinc van tieldonc sijn/
swag(er) in jegenwordich(eit) der scepen(en) van loeven(e) gestaen hebbe(n) genome(n)/
en(de) bekindt dat si genome(n) hebben van he(re)n woute(re) eveloge prieste(r) en(de) pete(re)n/
van wijtvliet de nuwe thiende van he(re)nt gelijc die aldair gelege(n) is Te/
houden en(de) te hebben van sentjansmisse bap(tis)[te(n)] lestleden eene(n) t(er)mijn van ses/
jae(re)n lanc deen na dand(er) sonder middel volgende elx jaers daerenbynne(n)/
om testich vranc(rijx) crone(n) goet van goude en(de) gerecht van gewichte of de/
weerde d(aer) af in ande(re)n goede(n) gelde half te kersmisse en(de) half op ascensiedach/
te betale(n) alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn duer(ende) en(de) telke(n) t(er)mijn als vervolghde schout/
gelovende de voirs(creven) symoen en(de) goert sijn swag(er) tvoirs(creven) gelt ten voirs(creven) t(er)mijne(n)/
niet en betaelde(n) en(de) de voirs(creven) h(er)woute(r) en(de) pet(er) d(aer)bi scade name(n) biden he(re)n van/
camerijc dair af sij de voirs(creven) thiende houdende sijn dat de selve symoen en(de)/
goert hen dien scade oprichten sullen sond(er) argelist lomb(ar)t vroede eod(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-30 by Sabrina Keyaerts