SAL7721, Act: R°260.1 (152 of 208)
Search Act
previous | next
Act R°260.1  
Act

Transcription

2020-03-22 by kristiaan magnus
It(em) want stoet en(de) thebat geweest sijn tusschen gherit cuenincx die ov(er)mids/
vonnisse van scepene(n) brieve(n) van loeven(e) gegoedt is voe(r) meye(r) en(de) scepene(n)/
van loeven(e) inde goede die waren goessens voeghs gelege(n) te meerhout [en(de) den selven goessen] in/
deen zijde en(de) henrike de voeght brueder des voirs(creven) goessens voeghs in/
dander vanden goeden die bleven en(de) verstorve(n) sijn na de doet goessens/
wilen de voeght vaders der voirs(creven) goessens en(de) henrix gebruedere/
So sijn dair o(m)me de voirs(creven) parthijen b come(n) voe(r) scepen(en) van loeven(e) en(de)/
hebben hen [des] bi rade van huerre beyder vriende vande(n) voirs(creven) stoet en(de)/
voertaen van allen ande(re)n saken en(de) stucken die sij malcande(re)n eysschende/
mogen sijn tot opten dach van heden gekeert en(de) verbonden in zegge(re)n/
en(de) vriendelike yffene(re)n Te weten in jannes claes meye(r) van meerhout/
willeme vander horst [en(de)] janne daems van meerhout in deser vuege(n)/
dat de selve zegge(re)n der voirs(creven) p(ar)thijen aensprake verantworde(n) en(de)/
thonisse en(de) bescheit aengehoirt hue(r) zegghen en(de) goetdunke(n) inden voirs(creven)/
gheschille en(de) zaken segghen en(de) uutene(n) sullen bynne(n) xiiii nachten/
naist comende met alsulker vorwerden soe waer e(n)nich vande(n) voirs(creven)/
zegge(re)n gebrake dat men dan eene(n) ande(re)n goede(n) man in sijn stat soude/
moge(n) sette(n) sonder argelist Gelovende de voirs(creven) p(ar)thien vast en(de) ge/
stentich s te houde(n) so wes de voirs(creven) zegge(re)n inder voirs(creven) zaken voe(r)/
hue(r) goetdunke(n) zeggen en(de) pronu(n)cieren sullen rike vroede m(ar)tii xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-31 by Sabrina Keyaerts