SAL7721, Act: R°279.5-V°279.1 (158 of 208)
Search Act
previous | next
Act R°279.5-V°279.1  
Act

Transcription

2020-03-18 by kristiaan magnus
It(em) cond sij allen liede(n) dat want stoet en(de) thebat opv(er)staen waeren tusschen hubrecht/
vander buect van oesterle in deen zijde en(de) coele van poderle en(de) goessen gielijs/
sine(n) neve in dander van xxxii mottone(n) d[i]e de voirs(creven) hubrecht den voirs(creven) coele/
eysschende es jeg(en) des gelijx van ande(re)n geloefte(n) en(de) vorwerde(n) die de selve coel/
en(de) goessen sijn neve den voirs(creven) hubrecht gedaen soude(n) hebben So sijn de voirs(creven)/
p(ar)thien come(n) voe(r) scepen(en) van loeven(e) en(de) hebben hen van dien stoet en(de) voirtaen/
van allen ande(re)n saken en(de) stucken die sij malcande(re)n eysschende moghen sijn/
tot opten dach van heden verbonden en(de) gekeert in zegge(re)n en(de) vriendelike/
yffene(re)n Te wete(n) de voirs(creven) hubrecht in janne vande(n) leemputte en(de) [eene(n)] stessen/
wonende tot eyndhout en(de) de voirs(creven) coel en(de) goessen in janne de verwe(re) van/
oesterle en(de) janne de molde(re) van heyst in deser manie(re)n dat beyde de/
/ p(ar)thien voirs(creven) hue(r) bescheit en(de) alle des sij [anno xxviii] malcande(re)n eysschende moghen sijn bring(en)/
sulle(n) biden voirs(creven) hue(re)n zegge(re)n tusschen dit en(de) belokene(n) sinxene(n) naist comend(e)/
En(de) dat bide(n) segge(re)n aengehoirt en(de) gevisiteert sullen de selve vier zegge(re)n/
hue(r) zeggen tusschen de voirs(creven) p(ar)tien vande(n) voirs(creven) zake(n) uutspreke(n) op dat sij/
des eens en(de) van accoerde gesijn conne(n) en(de) se tusschen dat en(de) sent/
jans misse dair naist volgende En(de) so waer sij des niet eens noch/
van accoerde en worden so sulle(n) de voirs(creven) zegge(re)n met alle(n) de(n) bescheyde/
dat de voirs(creven) p(ar)thien voe(r) hen bracht sulle(n) hebben bynne(n) den selve(n) t(er)mijn/
van sentjansmisse trecke(n) tot bide(n) scepen(en) van lier van buyte(n) als aen hue(r)/
hoetbanc en(de) halen des een wettich vonnisse recht of de voirs(creven) sake voe(r)/
hen mette(n) [na vorme(n) van] recht wittelic gedingt waer Met vorwerde(n) so waer e(n)nich/
vande(n) voirs(creven) p(ar)thien e(n)nich zegger gebrake dat sij dan eene(n) ande(re)n in dies/
stat soude(n) moge(n) sette(n) Gelovende de voirs(creven) p(ar)thijen vast en(de) gestentich/
te houde(n) so wes de voirs(creven) zegge(re)n of schepen(en) inder voirs(creven) saken voe(r) hue(r)/
goetdunke(n) oft vo(n)nisse seggen oft wisen sullen sonder argelist rike/
haenwijc f(er)ia sex(ta) p(ost) quasimodo
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-31 by Sabrina Keyaerts