SAL7721, Act: R°282.3 (160 of 208)
Search Act
previous | next
Act R°282.3  
Act
LanguageLatinum

Transcription

2020-03-18 by kristiaan magnus
Latinum
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Add. 1
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-18 by kristiaan magnus
Desen brief sal hier ond(er) den clerc bliven ligghe(n) in des(er) manie(re)n dat so wairt also dat/
de voirs(creven) gielijs gebrekelic wae(r) int welven vand(er) capellen d tot gemblours die/
de vors(creven) [selve] gielijs v(er)dingt heeft te make(n) welven met scrijnhout datme(n) dan den/
voirs(creven) henricke(n) en(de) pete(re)n ofte e(n)nigen van he(n) de(n) voirs(creven) brief ov(er)gheven sal om den/
voirs(creven) gielijs te bedwinge(n) tot de(n) voldoen vanden voirs(creven) coma(n)scap En(de) als de selve gielijs/
voldaen heeft salmen hem de(n) [sinen] voirs(creven) brief ter stont wed(er)geve(n) sond(er) argelist
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-09-10 by Sabrina Keyaerts