SAL7721, Act: R°286.1-V°286.1 (163 of 208)
Search Act
previous | next
Act R°286.1-V°286.1  
Act

Transcription

2020-04-01 by kristiaan magnus
It(em) want stoet en(de) thebat opv(er)staen waren tusschen gherit cueninx die voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(e) gegoit es voe(r) meye(r) en(de) inde goede die wae(re)n goessens voeghs/
en(de) den selve(n) goess tot meerhout gelege(n) en(de) den zelven goessen in deen sijde en(de)/
henrike de voeght des voirs(crevn) goessens brueder in dander van alsulke(n) goeden als/
bleve(n) en(de) verstorve(n) sijn nade doet h(ere)n jans wilen svoeghs priest(er)s brueders/
der voirs(creven) goessens en(de) henrix Soe sijn dair o(m)me de voirs(creven) p(ar)thijen come(n) voe(r)/
scepen(en) van loeven(e) en(de) hebben hen bij rade van huerre beyder vriende(n) vande(n) voirs(creven)/
stoot en(de) voirtaen van allen ande(re)n saken en(de) stucken die sij malcande(re)n eysschende/
moghen sijn tot opte(n) dach van heden verbonden en(de) gecomp(ro)mitteert in zegge(re)n/
en(de) vriendelike yffene(re)n Te weten de voirs(creven) gheert en(de) goessen in janne claes meye(r)/
van meerhout en(de) willeme vander horst en(de) de voirs(creven) henric de voeght in/
gheerde vander voert ende laureys daems Gelovende de voirs(creven) zegge p(ar)thien/
vast en(de) gestentich te houden so wes de voirs(creven) zegge(re)n inder voirs(creven) zaken tussche(n)/
de voirs(creven) p(ar)thijen voe(r) hue(r) goetdunke(n) zeggen en(de) uutene(n) sullen Dit gedaen/
sijn de selve zegge(re)n come(n) voe(r) scepen(en) van loeven(e) tyerst de gelegenheyt en(de)/
bescheet vander voirs(creven) zaken aengehoirt en(de) te gronde ondersocht en(de) hebben/
inder voirs(creven) saken tusschen de voirs(creven) p(ar)thijen voe(r) hue(r) goetdunken geseeght en(de)/
geuutent inder vueghen die hier na geschreve(n) steet Ierst is hue(r) zeggen/
dat de voirs(creven) henric de voeght peysselec [erfelic] behouden hebben en(de) besitte(n) [sal] alle alsulken/
goede als goessen wilen de voeght des voirs(creven) henrix vader den selve(n) hen[rike] selve(n)/
h sine(n) zone bewesen en(de) ov(er)gegeve(n) heeft in huweliker vorwerden en(de) zeker brieve/
die de selve henric dair af heeft van m(ijn) he(re) dyest en(de) sine(n) ma(n)ne van leene/
die goede clairlic begripen dair in uutgenome(n) een half buender lands gelege(n)/
te meerhout int capellenbloc int oesteneynde tusschen de goede des voirs(creven)/
goessens in beyden zijden welc half buender lands den voirs(creven) gheerde en(de)/
goessen [erfelic] volghen sal Noch es hue(r) zegghen dat den voirs(creven) henrike de voeght/
erfelic volghen sal een half buender lands gelege(n) teynden svoeghs strate/
neven tschoinblock comende mette(n) eene(n) eynde aen de goede jan giels en(de)/
mette(n) ande(re)n eynde aende strate En(de) des gelijx sal oic den selve(n) henrike volge(n)/
alsulken recht en(de) aenspraeke als de voirs(creven) goessen sijn brueder hebben mach/
in een stuc erfs gehete(n) svoeghsdonc gelege(n) teynden svoeghsdijc comende/
mette(n) oesteneynde aen derve merselijs luytg(ar)den en(de) mette(n) westeneynde aen/
henrix erve vander beke [Behoudelic eene(n) yegelike(n) sine(n) wech over de voirs(creven) goede gelijc sij dien ald(aer) van ouds gehadt en(de) gebruyct hebben] Noch is hue(r) zegghen dat de voirs(creven) gheerit/
cueninx en(de) de vo goessen svoeghs den voirs(creven) henric de voeght eens/
/ gheve(n) en(de) betalen sullen c mottone te wete(n) xxvii placken pay(ments) voe(r) twee/
mottone gerekent tot ons(er) vrouwen lichtmisse naist comende voe(r) welke/
hondert mottone de voirs(creven) gheert en(de) goessen den voirs(creven) henrike goede en(de) seker/
vesticheyt doen sullen tusschen dit en(de) sent jansmisse [baptiste(n)] naist comende En(de) mids/
desen zegghen sullen de voirs(creven) gheert en(de) goessen in deen zijde en(de) henric in/
dander met malcande(re)n geslete(n) en(de) verenicht sal sijn van allen versterfe/
nisse(n) van goeden en(de) voirtaen van allen ande(re)n zaken [en(de) stucken] die sij deen den ande(re)n/
eysschende moghen sijn totte(n) daghe toe van heden sonder argelist cor(am)/
lomb(ar)t velde april(is) xxiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-31 by Sabrina Keyaerts