SAL7721, Act: R°327.2 (192 of 208)
Search Act
previous | next
Act R°327.2  
Act

Transcription

2020-05-07 by kristiaan magnus
It(em) tvonnisse tussche(n) woute(re)n coman in deen side en(de) machtelde/
weduwe arnts [wilen] vande(n) doren en(de) hae(r) kijnde(re) in dande(re) vande(n)/
goede(n) die wae(re)n des voirs(creven) wilen arnts gelegen te he(re)nt in/
huyse(n) hove(n) wynnende(n) lande(n) beemde(n) bossche(n) met alle(n) hae(re)n toe/
behoirte(n) gelijc de selve wile(n) arnt die te houde(n) plach en(de) de/
voirs(creven) wout(er) coman daer in bi janne wilen gruwel voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven gegoedt en(de) gheerft is Es dat alsulke aensp(ra)ke/
als de voirs(creven) machtelt en(de) hae(r) kijnde(re) vande(n) voirs(creven) goede(n) gedaen/
hadde(n) dat die den voirs(creven) woute(re)n coman en(de) sijnre goedinge(n) gheen/
ontstade doen en sal cor(am) eisde(m)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-31 by Sabrina Keyaerts