SAL7721, Act: R°340.2-V°340.1 (204 of 208)
Search Act
previous | next
Act R°340.2-V°340.1  
Act

Transcription

2020-05-17 by kristiaan magnus
It(em) jan de vlemync van meysse in jegenwordicheyt der scepen(en) van loeven(e) gestaen/
heeft genome(n) en(de) bekent dat hij ghenome(n) heeft van pete(r) vander to(m)men en(de)/
willeme vande(n) broeke rentmeest(er) der kijnde(re) h(ere)nhenrix wilen van ymm(er)sele ridders/
thof geheyten tot ymm(er)sele gelege(n) te meysse, met huysen hoeve(n) wynnenden/
lande(n) beemden en(de) eeuselen en(de) buyten pachte totte(n) voirs(creven) hoeve hoe(re)nde en(de)/
allen sine(n) toebehoirte(n) gelijc de voirs(creven) jan de vlemync de voirs(creven) goede voirtijts/
aldair gehoude(n) heeft Te houde(n) te hebben en(de) te wynne(n) van halfmey lestleden/
eene(n) t(er)mijn van drie jae(re)n lanc deen na dander sonder middel volghende elx/
jairs daerenbynne(n) om vieren(de)viertich zisten mudde rogs goit en(de) payabel/
met wa(n)ne en(de) met vloghele wael bereyt der mate(n) van meysse te weten xxiiii/
viertele(n) der selv(er) maten voe(r) een mudde voirs(creven) gerekent te sent andries misse/
apostels vallende en(de) te kersmisse te betalen en(de) te leve(re)n Te weten iiii mudde/
en(de) vi viertele dair af te bruessel den heylengheest van sente goedelen te/
aldair en(de) alle dander coren op de ii milen na meysse daert den voirs(creven)/
pete(re)n vand(er) to(m)men en(de) willeme vande(n) broeke genueghen sal anne jae(re) den/
voirs(creven) t(er)mijn duerende en(de) telken t(er)mijn als vervolghde schout En(de) om xiiii/
ponde payments bursghelds te kersmisse te betalen [oic] alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn/
duerende en(de) telke(n) t(er)mijn als vervolghde schout En(de) is vorwerde dat/
de voirs(creven) jan vlemync alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn duerende hebben sal iii/
hoyken hoys vanden vijf hoyken hoys die theerschap van ymm(er)sele aldair/
jairlix gewoenlic is te hebben en(de) des gelijx sal de selve jan oic jairlix/
hebben v ellen wullens lakens Item [Op also] ghevielt dat de voirs(creven) wynne e(n) den/
voirs(creven) t(er)mijn duerende e(n)nige(n) scade lede van tempeesten of ghemeyne(n) orloge/
[datme(n)] dair af soude men hem [dan] rastoir doen [sal] gelijc theerscap en(de) p(re)late(n) bove(n) en(de)/
benede(n) gelege(n) hue(re)n pechtene(re)n doen sullen It(em) sal de voirs(creven) jan vlemyng/
de voirs(creven) husinghe wael en(de) cusbairlic houden van wendde(n) en(de) van dake/
sijn(en) t(er)mijn duerende Item of [aen] de selve husinghe yet gebroken worde dat/
toe quame bij ocsuyn des voirs(creven) wynne(n) sijnre boden of beesten dat soude/
de selve wynne weder moete(n) doen make(n) op sine(n) cost Item en sal de/
/ voirs(creven) wynne opt lest jae(r) vande(n) voirs(creven) t(er)mijn engheen vande(n) voirs(creven) lande moge(n)/
wanzaeyen Item sal de selve wynne jairlix den voirs(creven) t(er)mijn duerende/
den voirs(creven) pete(re)n en(de) willeme zaeyen ii viertelen lijnzaets daer [toe] hem de selve/
pet(er) en(de) willem den zaet sullen doen leve(re)n Item sal de voirs(creven) wynne de/
eeuselen aldair te sine(n) afscheyden laten wael en(de) loffelic bevreedt en(de) den/
beempt achter thof gelege(n) sal hij tot half aprille bevreedt laten Item sal/
de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande laten te sine(n) afscheyden gelijc hier na volght/
Te weten [vanden wynteraerde] drie boender met tarwen en(de) dander met rogge [besait] den zom(er)aert/
met evene(n) en(de) de brake eens omgedaen [En(de) alle dese vorwerden (et)c(etera)] rike haenwijc junii xix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-31 by Sabrina Keyaerts