SAL7721, Act: V°131.4-R°132.1 (83 of 208)
Search Act
previous | next
Act V°131.4-R°132.1  
Act

Transcription

2019-08-11 by Michiel van Wijngaarden
It(em) want stoet en(de) geschille geweest sijn tusschen goerde ve(re)noeden sone gords/
wilen ve(re)noeden vanden yersten bedde voe(r) hem en(de) voe(r) katline(n) sijnre zuster/
oic vande(n) yersten bedde weduwe pet(er)s wilen vander rest janne [en(de)] goerde en(de)/
[yden] kijnde(re)n der selv(er) katline(n) reyne(re)n cloest(er)man en(de) m(ar)griete(n) sine(n) wive jan
//
vande(n) goedenhuys den jongen en(de) kerstinen(n) sine(n) wive oic kijnde(re)n der selver/
katline(n) de welke de voirs(creven) goert hier in geloeft heeft te vervaen In dand(er)/
deen sijde [en(de)] lijsbetten weduwe des voirs(creven) wilen gorts ve(re)noeden janne en(de) lijs/
betten hue(re)n kijnde(re)n janne straetman en(de) willeme bollens inden name en(de) van/
wegen oeden en(de) m(ar)grieten hue(r) wive oic kijnde(re)n des voirs(creven) wilen gorts ve(re)n/
oeden vanden lesten bedde welke oede en(de) m(ar)griete de selve jan en(de) willem hue(re)/
manne(n) hier in geloeft hebben te vervaen in dander sijde van alle den onbe/
ruerlike(n) goeden die bleve(n) sijn nade doet des voirs(creven) wilen goerts ve(re)noeden/
soe waer die gelegen sijn So sijn de voirs(creven) p(ar)thien comen voe(r) scepen(en) van/
loeven(en) en(de) hebben hen van dien stoet en(de) van allen ande(re)n saken en(de) stucken die/
sij malcande(re)n eysschende mogen siin [tot opten dach van heden] bi rade van hue(re)n vrienden verbonden/
en(de) gecomp(ro)mitteert in segge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n Te weten in h(ere)n lau/
reyns boete prieste(r) meeste(r) pete(re)n boet sine(n) brued(er) janne rampart en(de)/
janne van troembeke In deser vuegen dat de voirs(creven) p(ar)thien van des sij/
malcande(re)n teysschen hebben hue(r) bescheyt sullen f bringe(n) voe(r) f de segge(re)n/
vanden welken de selve zegge(re)n hue(r) seggen sullen uutene(n) en(de) pronu(n)cie(re)n/
tusschen dit en(de) kersavonde[misse] naest comende geloevende de voirs(creven) p(ar)thien/
vast en(de) gestentich te houden so wes de voirs(creven) segge(re)n inden voirs(creven) saken/
seggen sullen Op eene(n) panduyn van vijftich crone(n) vrancr(ijx) en(de) opte/
sake verloren met sulker vorwerden soe wae(r) e(n)nich vande(n) voirs(creven)/
segge(re)n gebrake dat men dan eene(n) ande(re)n in dies stat soude moge(n) sette(n)/
sonder argelist cor(am) lombart velde novembr(is) xxvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2012-08-30 by Sabrina Keyaerts