SAL7721, Act: V°143.3-R°144.1 (89 of 208)
Search Act
previous | next
Act V°143.3-R°144.1  
Act

Transcription

2020-06-10 by kristiaan magnus
It(em) goessen gheyens sone arts wilen gheyens in jegenwordich(eit) der scepen(en) van/
loeven(e) gestaen heeft gekent gelijt en(de) gconsenteert openbairlic al eest/
soe dat hij mids macht van scepen(en) brieven van loeven(e) comen en(de) geleyt es/
hem bekendt van jacob van elsem van gheele met meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e)/
[alleen] come(n) en(de) geleyt es tot alle den goeden have en(de) erve des voirs(creven) jacobs van/
elsem soe waer die gelege(n) sijn dat nochtan en(de) hoe sij genoemt sijn dat/
nochtan peter art gheert henric en(de) m(ar)griete bruede(re)n en(de) zust(er) des voirs(creven)/
goessens gelijc en(de) metten selven goessen deylen sullen in alle de goede voirs(creven)/
die wae(re)n des voirs(creven) jacobs van elsem en(de) dat de selve jacob [inde selve goede] sijn tocht/
hebben en(de) der voirs(creven) goede [die(n)] gebruyken sal also lange als hij leven sal en(de)/
des gelijx dat m(ar)griete natuerlic dochter des voirs(creven) jacobs van elsem/
/ en(de)
moeder der voirs(creven) goessens pet(er)s arts gheert henrix en(de) m(ar)griete(n)/
hue(r) tocht hebben en(de) behouden sal in alle die helecht van na doet des/
voirs(creven) jacobs in de helecht van alle den goeden voirs(creven) also verre sij den/
selven jacob hue(re)n vader overleefde cor(am) borch(oven) iunior vroede/
decembr(is) x[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-30 by Sabrina Keyaerts