SAL7721, Act: V°182.2 (110 of 208)
Search Act
previous | next
Act V°182.2  
Act

Transcription

2020-05-12 by kristiaan magnus
It(em) tvonnisse tusschen janne van dyedeghem diemen heet hennibebeke die/
geleyt is totte(n) hafelike(n) goeden katline(n) [wilen] lips sijnre moeyen in deen side en(de)/
henrike lips en(de) peter van haren in dander alse van xl crone(n) vrancr(ijx)/
de [dair af] de selve henric en(de) peter meyndden dat hen [de tweedele] verstorven soude sijn vander/
voirs(creven) wilen katline(n) Is dat alsulken aensprake als de voirs(creven) peter [henric] en(de)/
peter totten voirs(creven) janne gedaen hebben den selven janne gheen ontstade/
doen en sal cor(am) rike abs(oloens) borch(oven) iunior vroede ja(nuarii) xvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-30 by Sabrina Keyaerts