SAL7721, Act: V°257.4-V°258.1 (150 of 208)
Search Act
previous | next
Act V°257.4-V°258.1  
Act

Transcription

2020-04-01 by kristiaan magnus
It(em) want een seggen opgenome(n) was tusschen h(ere)n gielize sterx canonick/
regulier sgodshuys van tong(er)loe die voe(r) ov(er)mids vonnisse van scepen(en)/
brieve(n) van loeven(e) gegoedt es voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) inden/
name en(de) tot behoiff sgodshuys van ons(er) liever vrouwe(n) ten besloten(en)/
hove te he(re)nthals inde goe[de] die waren jouf(frouwe) lijsbette(n) wilen vanden/
massche dochter jans wilen vande(n) massche en(de) [die] na geleyt es met/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) totte(n) goede(n) der selver jouf(frouwe) lijsbetten/
in deen zide En(de) arnde stappairt die mids macht van scepene(n)/
brieve(n) van loeven(e) come(n) en(de) geleyt es totte(n) peter wijts dieme(n)/
heet de verwe(re) swag(er)s der voirs(creven) wilen jouf(frouwe) lijsbette(n) en(de) den selve(n)/
pete(re)n wijts in dander van alsulke(n) goede(n) beyde have en(de) erve als/
bleve(n) sijn nade doet der voirs(creven) wilen jouf(frouwe) lijsbette(n) vanden massche/
en(de) wilen jouf(frouwe) machtilde(n) vande(n) massche hue(r) zust(er) so waer/
die goede gelegen en(de) hoe die ghenoemt sijn dair af de voirs(creven)/
p(ar)thien hen bi rade van hue(re)n vriende(n) verbonde(n) en(de) gecomp(ro)mitteert/
/ hebben in zegge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n Te weten in he(re)n dieric/
canonick regulier svoirs(creven) godshuys van everbode tong(er)loe en(de) persoen/
der kerken van sunderet pete(re)n wijtvliet jannes vander hofstat van rotsel(aer)/
en(de) gielize stecken der stat clerc van lier gelijc tcompromis dair/
op voir scepen(en) van loeven(e) gemaict clairlic begrijpt en(de) inhoudt So/
sijn dair o(m)me de voirs(creven) p(ar)thien zegge(re)n come(n) voe(r) scepen(en) van loeven(e)/
te voren opte voirs(creven) sake goede(n) rijpen en(de) voirdachtigen raet gehadt/
en(de) de gelegenheit dair af te gronde gemerct en(de) hebben inder/
voirs(creven) saken tusschen de voirs(creven) p(ar)thien voe(r) hue(r) goetdunke(n) geseeght/
en(de) geuuutent tgheen des hier na gescreve(n) steet Ierst dat den/
voirs(creven) h(ere)n gielize sterx inde(n) name en(de) tot behoif des voirs(creven) godshuys/
van ons(er) liever vrouwen ten beslotene(n) hove erfelic en(de) ewelic volge(n)/
en(de) toebehoe(re)n sullen hulle en(de) yegelike erfelike goede in huysen hoeve(n)/
wynnende(n) lande(n) beemde(n) euselen chijs en(de) rente(n) met allen hue(re)n toebe/
hoirte(n) gelijc die den voirs(crevn) jouf(frouwe) lijsbette(n) machtelden(e) en(de) oic [wilen] jouf(frouwe)/
katline(n) des voirs(creven) pet(er)s wijf bleve(n) en(de) verstorve(n) vande(n) voirs(creven) wilen/
janne vande(n) massche he en(de) wilen katline(n) van ysendijc hue(r) sine(n)/
wive vader en(de) moeder der voirs(creven) [iii] gezuste(re)n gelege(n) te barlair en(de)/
te lyere hier in uutgenome(n) een huys en(de) hof met sine(n) toebehoirte(n)/
gelege(n) te lyere [opte(n) werf dwelc de(n) voirs(creven) peet(er) wijts erfelic volge(n) sal] Behoudelic dien dat de voirs(creven) peter wijts opte/
voirs(creven) goede en(de) op alle dander goede des voirs(creven) godshuys sijn leef/
dage lanc hebben en(de) behouden sal elf noble te weten twee vrancr(ijx)/
crone(n) nu gemeynlic cours hebbende voe(r) eene(n) nobel voirs(creven) gereke(n)t/
te sine(n) live half te sentjansmisse en(de) half te kersmesse te betale(n)/
alsoe lange als hij leve(n) sal en(de) niet lang(er) Noch seggen de voirs(creven)/
zegge(re)n dat de voirs(creven) pet(er) vanden voirs(creven) h(ere)n gielize hebbe(n) sal xi noble/
eens dieme(n) hem noch van acht(er)stelle van wege(n) der voirs(creven) wilen/
jouf(frouwe) katline(n) sijns wijfs sculdich en(de) tachter was Voert seggen/
zij dat den voirs(creven) pete(re)n wijts volgen sal alsulken achterstellige/
lijfrente(n) als den voirs(creven) [wilen] jouf(frouwe) lijsbette(n) en(de) machtelden verschene(n)/
was opte stat van mechelen En(de) als vander have(n) die de voirs(creven)/
peter wijts meynt dat de voirs(creven) wilen jouf(frouwe) katlijn sijn wijf/
bynne(n) den voirs(creven) godshuyse bracht zeggen de voirs(creven) zegge(re)n/
/ also verre als de voirs(creven) h(er)gielijs stercx dair voe(r) gheen onschout doen/
en sal derre dat hij die den voirs(creven) pete(re)n wijts overleve(re)n sal/
Hier af sullen de voirs(creven) p(ar)thien malcande(re)n goede behoirlike vesticheit/
doen also dat elken van hen vast en(de) seker sijn sal en(de) mids desen/
seggen de voirs(creven) zegge(re)n dat de voirs(creven) p(ar)thien verenicht en(de) gesleten/
sijn sulle(n) van alsul allen sake(n) die sij malcande(re)n eysschende moghen/
sijn tot opte(n) dach van heden cor(am) vroede velde m(ar)tii xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-31 by Sabrina Keyaerts