SAL7721, Act: V°301.1 (173 of 208)
Search Act
previous | next
Act V°301.1  
Act

Transcription

2020-03-31 by kristiaan magnus
It(em) want stoet en(de) thebat opverstaen waren tusschen janne soys en(de) [van gheele] in deen sijde en(de)/
symon van hindershem die geleyt is totte(n) goeden ghisels van hyndershem [sijns brue(der)] swag(er)/
des voirs(creven) jans soys in dande en(de) den selven janne soy ghisele in dander van/
alrehande goeden die den janne soys en(de) ghisele van hyndershem [mids zeke(re)n vorw(er)de(n) en(de) (con)dicie(n) tusschen hen verdrage(n)] toebehoiren/
en(de) aencome(n) souden sijn van lijsbette(n) weduwe willems wilen willems hue(r)/
beyder swegher So sijn daer om de voirs(creven) p(ar)thien come(n) voe(r) scepene(n) van/
loeven(e) en(de) hebben hen van dien stoot en(de) voertaen van alrehande ande(re)n eysschen/
vorwerden en(de) saken die sij malcande(re)n eysschende moghen sijn tot opten dach/
van heden verbonden en(de) ghecomp(ro)mitteert in zegge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)/
Te weten in willeme van dutsele drossate van gheele gheerit cuerinx/
arnde soys vad(er) des voirs(creven) jans soys en(de) jannes van hyndershem vader/
der voirs(creven) symons en(de) ghisels van hyndershem in deser vueghen en(de)/
manie(re)n so wes de voirs(creven) p(ar)thien malcande(re)n teysschen of aen te spreken/
hebben dat sij daer af hue(r) aensprake verantworden thonisse en(de) alle hun/
bescheet bide voirs(creven) segge(re)n sullen bringhen tusschen dit en(de) sinxendach/
naist comende dair af de selve zegge(re)n alsdan hue(r) zeggen en(de) goedenisse/
seggen tusschen de voirs(creven) p(ar)thijen segghen en(de) uutene(n) sullen op dat sij des/
eens gewerden conne(n) Mer so waer sij des niet van accoerde en/
worden [soo] souden de selve zegge(re)n bynne(n) viii daghen dair alrenaist/
volghende come(n) voe(r) scepen(en) van loeven(e) met hen bringende allet bescheet/
der voirs(creven) p(ar)thien en(de) halen vander voirs(creven) saken een wittich vonnisse gel(ijc)/
en(de) inder manie(re)n of de selve zake voe(r) hen na vorme(n) van recht/
gedingt wae(r) met vorwerden soe waer hier e(n)nich zegg(er) gebrake dat/
sij dan eene(n) ande(re)n in sijn stat souden moghen sette(n) sonder argelist/
geloevende vas de voirs(creven) p(ar)thien vast en(de) gestentich te houden so/
wes de voirs(creven) zegge(re)n inder voirs(creven) zaken tusschen hen voe(r) hue(r) goetdunk(en)/
segghen en(de) t(er)mine(re)n of de voirs(creven) scepen(en) van loeven(e) voe(r) een vonnisse/
wisen sullen rike lombart maii viii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-31 by Sabrina Keyaerts