SAL7721, Act: V°337.2 (201 of 208)
Search Act
previous | next
Act V°337.2  
Act

Transcription

2020-05-03 by kristiaan magnus
[It(em)] dese(n) brief salme(n) gheve(n) de(n) ghenen die brenge(n) sal brieve besegelt/
met mijns he(re)n g(r)[o]te(n) segel van hoestrate(n) en(de) desgelijx de brieve/
daer henric van kuyc mede beleydt was tot des he(re)n goede va(n)/
hoestrate(n) voirs(creven) Oic is vorw(er)de dat h(er) henric van diest den/
schoutbrief wed(er) aen ond(er) diericke(n) brenge(n) sal om die(n) met dese(n)/
brieve voirs(creven) ov(er) te gheven/
It(em) is gevorw(er)t voe(r) scepen(en) dat so wa(n)neer gebrec viel int v(er)vulle(n)/
vanden testame(n)te des he(re)n van(der) hostrate(n) dat jacob uute(n) lyemi(n)ghe(n)/
dan hem behelpe(n) soude moge(n) met sijnre goedinghen altoes behoudelic/
der dedinghen en(de) de vorw(er)den vand(er) huwelik(er) vorw(er)de(n) der/
vrouwe(n) van hostrate(n) daer jege(n) de voirs(creven) jacob niet en sal moge(n)/
doen cor(am) eisd(em) hanewijc velde junii xiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-31 by Sabrina Keyaerts