SAL7721, Act: V°339.2 (203 of 208)
Search Act
previous | next
Act V°339.2  
Act

Transcription

2020-05-13 by kristiaan magnus
It(em) de voirs(creven) h(er) robbrecht heeft geconsenteert voe(r) scepen(en) van loeven(e)/
ghevielt also dat god verhuede(n) moet dat hij aflivich worde voe(r) den/
voirs(creven) claze die tot sine(n) goede(n) geleyt es ee(r) de voirs(creven) schout betaelt/
wae(r) of oic ander wittighe schout die de selve claes betaelt/
wae(re) of oic ander wittighe schout die de selve claes betaelt/
hadde of betalen moest voe(r) den voirs(creven) h(er)robbrecht dat dan de voirs(creven)/
claes hem soude moghen lossen mette(n) voirs(creven) beleytbrieve aen die/
goede des voirs(creven) h(ere)n robbrechts en(de) tot die(r) meyni(n)ghen sijn de voirs(creven)/
brieve alhier onder den clerck bleve(n) liggen sonder argelist/
cor(am) rike abs(oloens) junii xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-31 by Sabrina Keyaerts