SAL7722, Act: R°272.1 (163 of 216)
Search Act
previous | next
Act R°272.1  
Act

Transcription

2021-01-29 by 
It(em) jan yden sone arts yden van b(er)them in jegenwordich(eyt) d(er) scep(ene)n van loeven(e)/
gestaen heeft genome(n) en(de) bekindt dat hij genome(n) heeft van m(ijnre) vrouwe(n)/
der abdissen en(de) co(n)vent sgodshuys vander came(re)n ses boender een dachmale/
lands g of dairomtrint gelege(n) inde prochie van b(er)them in v stucke(n) ald(aer)/
gelijc de kijnde(re) gehete(n) vande(n) pole tvoirs(creven) lant te houde(n) plage(n) Te houde(n)/
te hebben en(de) te wynne(n) van halfmeerte naist comende eene(n) t(er)mijn van/
xii jae(re)n lanc deen na dand(er) sonder middel volgende Elx jairs daer/
enbynne(n) om acht mudde rogs goit en(de) payabel met wa(n)ne en(de) met/
vlogele wael bereyt d(er) mate(n) van loeven(e) te kersmisse te betalen en(de) int/
voirs(creven) godshuys t(er) came(re)n te leve(re)n alle jair den voirs(creven) t(er)mijn duerende/
en(de) telken t(er)mijn als vervolghde schout op alsoe nochtan dat de voirs(creven)/
jan nu te kersmisse naist comende vijf mudde rogs voirs(creven) betale(n) sal en(de)/
niet me(er) En(de) is vorwerde dat de voirs(creven) jan tvoirs(creven) lant bynne(n) den/
voirs(creven) t(er)mijn eens wael en(de) loffelic overmesten sal gelijc sine(n) reenge/
note(n) bove(n) en(de) beneden en(de) die late(n) ten eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mijn gelijc/
hier na volght Te weten omtrint vii dachmale met wynt(er)corne/
besait op sine tidege vo(r)en en(de) ii boender of d(aer)omtrint rogge(n)stopplen/
eens omgeerijt [en(de)] ii boender braken geheel hier af sijn burge(n) des/
voirs(creven) jans yden alse principale sculde(re)n ongesundert en(de) ongesceyden/
art yden sijn vad(er) cornelijs lambrechs en(de) mathijs vand(er) paelt van/
b(er)them de welke de voirs(creven) jan yden heeft geloeft hier af scadeloes/
tontheffene pynnoc iunior hug(ar)de(n) m(ar)tii vii[a]
ContributorsInge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-04-05 by Inge Moris