SAL7722, Act: V°174.5-R°175.1 (112 of 216)
Search Act
previous | next
Act V°174.5-R°175.1  
Act

Transcription

2020-07-22 by kristiaan magnus
Cond zij allen liede(n) want jan van heve(re)n den welke(n) jan/
de pape van wet(er)beke die geleydt was met meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven tot de(n) goede(n) van sceplake(n) mette(n) huyse(n) hoven/
wynnende(n) lande(n) beemden eeusele(n) en(de) met alle(n) hae(re)n toebehoerte(n)/
gelijc daneel wile(n) van laethem die goede inde p(ro)chie/
van grymb(er)ghe(n) te houde(n) plach de selve goede uutge/
geve(n) hadde voe(r) scepen(en) van loeve(n) de voirs(creven) goede voert/
uutgegeve(n) heeft oic voe(r) scepen(en) van loeven gielise van lynt/
van grymb(er)ghen Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van half/
meye lest voirlede(n) ene(n) t(er)mijn van neghen jae(re)n lanc/
deen na dand(er) d(aer) na sond(er) myddel volgende gelijc de/
[scepen(en)] brieve va(n) loeven van beyde de(n) vorw(er)de(n) d(aer) op gemaect/
dat claerlic beg(ri)pen en(de) uutwise(n) Dair om eest dat jan/
van laethem sone des voirs(creven) wilen daneels gestaen voe(r)/
scepen(en) van loeve(n) heeft geloeft en(de) bekendt dat hi/
/ geloeft heeft den voirs(creven) gielise van lynt tvoirs(creven) uutgeven hem/
bide(n) voirs(creven) janne van heve(re)n gedaen den voirs(creven) t(er)mijn duerende/
vast en(de) gestedich te houden en(de) d(aer) jege(n) nu(m)m(er)meer te doen bi hem/
selve(n) oft by yemant and(er)s in e(n)nig(er) manie(re)n borch(oven) oppend(orp) dec(embris) xxii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-04-02 by Inge Moris