SAL7722, Act: V°177.4 (115 of 216)
Search Act
previous | next
Act V°177.4  
Act

Transcription

2020-06-29 by kristiaan magnus
It(em) is vorwerde dat de voirs(creven) jan van tilhir de voirs(creven) goede quite(n) en(de)/
lossen mach vande(n) dage van hede(n) bynne(n) eene(n) jair d(aer) naist/
volgende met xvi[c] en(de) l gripe(n) te wete(n) xl placke(n) payments voe(r)/
elke g(ri)pe gerekent en(de) so wes aende husinge aldair van noeds/
wege(n) en(de) t(er) goeder meyni(n)ge(n) geboe(re)n sal te doen make(n) dat sal de/
voirs(creven) baudewijn doen doen en(de) dien cost op dat de voirs(creven) jan de voirs(creven)/
goede bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijn quijt en(de) lost sal de voirs(creven) baudewijn/
dan oic mette(n) principale(n) gelde weder hebben en(de) alsdan sal de/
selve baudewijn oic behoude(n) alle de rente(n) [opcomi(n)ge en(de) vervallen] die van desen dage totte(n)/
dage vander quitinge(n) gevallen en(de) verschene(n) sullen sijn En(de) op dat/
de voirs(creven) jan de voirs(creven) goide quitte gelijc voirs(creven) is so is altijt/
ondersproke(n) dat des voirs(creven) baudewijns vorst brieve sprekende/
van ii[c] gripe(n) die hij voe(r) opde voirs(creven) goede hadde in huerre/
macht blive(n) sullen cor(am) borchove(n) rolant in vigilia nat(ivitatis) d(omi)ni
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-04-02 by Inge Moris