SAL7722, Act: V°364.1 (214 of 216)
Search Act
previous | next
Act V°364.1  
Act

Transcription

2021-11-03 by 
Cond sij allen [liede(n)] dat want henric van melijn henric [van] stake(n)borch/
en(de) jan de rode voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven gegoedt en(de)/
gheerft zijn bi woute(re)n coman die na den recht d(er) stat va(n)/
loeven tot allen de(n) goede(n) h(ere)n claes goessens priest(er)s come(n)/
en(de) geleydt was in alle de goede des selfs h(ere)n claes voirscr(even)/
So zijn de selve henric va(n) melijn hen(ric) [van] stakenborch en(de) jan de/
rode des [daerom] come(n) voe(r) scepen(en) van loeven en(de) hebben geloeft [voe(r) hen en(de) hoe(re) erfgename(n) en(de) nacomelinge(n)] dat si metter/
voirs(creven) haerre goedinghen joffr(ouwe) marien vande(n) schachte docht(er) goessens/
wilen vande(n) schachte en(de) joffr(ouwe) kath(er)ine(n) haerre docht(er) wijf gielijs/
vand(er) beke gheen letsel oft hinder doen en selen van [jegen alsulke] twee/
mudde(n) rogs goet en(de) payabel d(er) maten van bruessele lijfpensien/
ten live der voirs(creven) joh(annes) joffr(ouwe) marien en(de) joffr(ouwe) kath(er)ine(n) haerre docht(er)/
oft e(n)nich van hen beyde(n) lanxst levende ad natale d(omin)i p(er)sol(vendos) et/
ap(u)[d] bruxella(m) delibe(r)and(os) d(i)c(t)is
te kersmisse te betale(n) en(de) te bruessel/
te leve(re)n de(n) selve(n) joffr(ouwe) marien en(de) kath(er)ine(n) alle jae(re) also lange/
als si leven sele(n) oft e(n)nich van hede(n) hen leven sal welke lijfpe(n)sie [als de]/
voirs(creven) de selve joffrouwe(n) marie en(de) kath(er)ine hebben en(de) houdende/
sijn inde aen en(de) op de goede hier na bescreve(n) des voirs(creven) h(ere)nclaes/
inde
seven dachwant lants luttel min oft meer [des vors(creven) h(ere)nclaes] gelege(n) inde/
p(ro)chie van stertbeke achter den eynde tussche(n) de goede h(ere)n/
jans vand(er) mee(re)n ridd(er)s en(de) de goede jacobs vande(n) vekene/
ghelovende des voirs(creven) henr(ic) van melijn henr(ic) van stab [stakenborch]/
en(de) jan de rode den voirs(creven) joffr(ouwe) marie(n) en(de) kath(er)ine(n) d(aer) af/
genoech te doen also dat hen [oft e(n)nich va(n) hen] tot hae(re)n live en(de) vast/
en(de) seke(r) sal zijn
borch(oven) hug(ar)den junii xx[a]
ContributorsInge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-04-05 by Inge Moris