SAL7723, Act: R°11.4 (4 of 249)
Search Act
previous | next
Act R°11.4  
Act
Date: 1429-07-04

Transcription

2019-07-18 by Elias Rondou
Cont sij allen liede(n) dat gielijs roesele(re) dieme(n) heet de sluyte(re) va(n) erpse/
es come(n) in jegenwordicheyt d(er) scepen(en) van loeve(n) en(de) heeft genome(n) en(de)/
bekendt dat hi genome(n) heeft va(n) meest(er) roelof van beringhen p(er)soen/
d(er) kerke(n) van erpse de thiende van erpse de(n) voirs(creven) p(er)sone [ald(aer)] toebehoe(re)nde/
uutgenome(n) de wijntijnde en(de) de cleyn thiende en(de) alsulke(n) lant als tot d(er)/
vors(creven) kerke(n) behoert daer in de selve gielijs niet rechts hebben en sal/
Te houden en(de) te hebbe(n) van s(in)t jans misse [bap(tis)[te(n)]] lest voirlede(n) ene(n) t(er)mijn van/
neghe(n) jae(re)n lanc duerende deen na dand(er) d(aer) na sond(er) myddel volgende/
Elx jaers daer en bynne(n) om hondert en(de) sesse rijnssche gulden(en)/
va(n) goude goet en(de) gheve alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn duerende tot kersmisse/
te betale(n) en(de) bynne(n) loeve(n) te leve(re)n en(de) telke(n) t(er)mijn alse v(er)volghde schout/
En(de) hier af sijn burghe(n) des selfs gielijs alse p(ri)n(cipae)[le] sculde(re)n ongesundert/
en(de) ongescheide(n) daneel ja.. briede(r) van zavente(m) [de briede(re) van ze zavente(m)] briede(r) en(de) coel vande(n)/
steenweghe van quaderebbe de welke de selve gielijs heeft/
geloeft hier af scadeloes te houde(n) en(de) tontheffen cor(am) lye(mingh)[en] wante/
julii p iiii[a]
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-03-02 by xavier delacourt