SAL7723, Act: V°54.2-V°55.1 (38 of 249)
Search Act
previous | next
Act V°54.2-V°55.1  
Act
Date: 1429-08-27

Transcription

2021-11-16 by Jan Boncquet
Vande(n) dachmale(n) heyden van meerhout/
Het zijn comen in recht voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven inde/
banck aldair jan laerman als p(ro)curatour en(de) mechtich ghemaect/
vande(n) goede(n) luden gemeynlic des dorps van meerhout also/
v(er)re als die behoren tot den meerhoutsche gore tussche(n) gheele/
en(de) meerhout gelege(n) in deen zijde en(de) henric de custe(re) van vorst/
die gegoedt was in een dachmael goers oft heyden gelege(n) int/
voirs(creven) gore in dande(re) daer de voirs(creven) jan laerma(n) inden name/
vande(n) voirs(creven) goede(n) liede(n) van meerhout een aensprake dede tot/
den voirs(creven) henricke de custe(re) seggende dat hi tvoirs(creven) dach(mael)/
heyden niet torven en soude om dat buten te vuere(n) gemerct/
dat hi buten den dorpe van meerhout geseten wae(r) want des/
dorps van meerhout out recht wae(r) dat nyemant van bute(n)/
des dorps van meerthout jege(n) lude van bynne(n) e(n)nige heyde oft/
dachmael int voirs(creven) gore om dat te torven copen en sal even lanc/
dat yema(n)t van bynne(n) ene(n) goeden gulden daer om gheven woude/
en(de) dat dat wae(r) ware dat boet de voirs(creven) jan laerman te thoene(n)/
also hi dat sculdech wae(r) te thoene(n) En(de) seyde voert de voirs(creven)/
jan laerma(n) dat voermaels bid(er) stat van loeven get(er)mineert wae(r)/
dat nyema(n)t van buyte(n) dachmale(n) inde voirs(creven) heyde cope(n) en soude/
/ om dat te torven en(de) dat boet de selve jan laerma(n) te thoene(n) mette(n)/
regist(er) vand(er) stat van loeven Noch dede oec seggen de voirs(creven) jan laerma(n)/
datme(n) nyema(n)t van buyte(n) in e(n)nich dachmael inde voirs(creven) heyde na der banck/
recht van meerhout gegoedt en heeft sijnt tertijt dat de p(ri)vilegie vande(n)/
h(er)toge van brabant zalig(er) gedachte(n) vonden was dwelc openbaerlic begreep/
dat de goede liede van meerhout hae(r) p(ro)fijt metter voirs(creven) heyde(n) souden/
moge(n) doen Oec de dwelc hi oec boet te thoenen Oec dede noch segge(n)/
de voirs(creven) jan laermans dat voermaels liede van buyten dachmale(n) inde/
voirs(creven) heyde gecocht hadde(n) dwelc benome(n) en(de) gecalengeert waert mettien/
dat liede van bynne(n) ene(n) goede(n) gulde(n) gelijc voirscr(even) es daer voe(r) gheven/
wouden Seggende oec noch voert de selve jan dat voermaels mett ene(n)/
hoetvonnisse d(er) scepen(en) van loeve(n) gewijst es geweest dat nyem die/
van meerhout in vanden voirs(creven) saken in hae(r) possessie bliven souden ende/
alle dese poenten boet de voirs(creven) jan laerma(n) tot behoef d(er) voirs(creven) goed(en)/
liede van meerhout te thoenen en(de) mette(n) minsten (et)c(etera) Daer op dat/
de voirs(creven) henric de custe(re) hem verantwerde meynende dat hi de [sijn] voirs(creven) dach(mael)/
wael torven souden mogen en(de) dat buten vueren en(de) bi dien want hi/
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeve(n) daer in gegoedt wae(r) en(de) bi vele meer/
ande(re)n redene(n) die hi al boet te thoenen Also dat de meye(r) van loeven/
maende de scepen(en) van loeven wes hier af van rechts wege(n) sijn soude/
welc scepen(en) van loeven de p(ar)thijen wijsden tot hae(re)n thoe(n)nisse/
daer hen ene(n) seke(re)n dach toe gesett waert Tot welken daghe de/
voirs(creven) jan laerman inden nameals voe(r) thoende alle de poenten gelijc/
hi hem die voe(r) vermeten hadde den voirs(creven) henricke den custe(re) sijn/
waerheyt ald(aer) niet hebbende met seggende dat hi den vorster van/
vorst versocht hadde sine(n) getuge(n) te doen comen te wete(n) ghene(n) en(de)/
woute(re)n vanden vaetve(n)ne gebruede(re)n en(de) arnde reynckens welc/
vorst(er) des niet gedaen en hadde en(de) v(er)socht d(aer) om ande(re)n dach te hebbe(n)/
die hem biden scepen(en) van loeven gewijst waert tot opte(n) dach va(n)/
heden om den voirs(creven) vorst(er) verhoert te w(er)den van sijnre conden oft/
hi den voirs(creven) getuge(n) dach gedaen hadde Op welke(n) dach van heden/
de voirs(creven) henric de custe(re) de voirs(creven) vorster niet en bracht hoe wael/
hi daer toe vand(er) stat van loeven brieve van versueck hadde Also/
dat na desen de meye(r) van loeven maende de scepen(en) van loeven/
na aensprake na verantw(er)den na thoe(n)nisse en(de) na al dats voe(r) hen/
/ comen wae(r) wes een recht sijn soude Op dwelc de scepen(en) van/
loeven wijsden voe(r) een vonnisse dat de goede liede van meerhout/
voirs(creven) vanden voirs(creven) dachmale(n) heyden in hae(r) oude possessie bliven/
souden P(rese)ntibus egidio rike will(el)mo lombart paulo custe(re) petro/
willemaer (et) henrico wante scabinis lovan(iensibus) anno xiiii[c]/
xxix des saterdaeghs xxvii daghe in augusto
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-02 by xavier delacourt