SAL7724, Act: R°101.1-V°101.1 (68 of 247)
Search Act
previous | next
Act R°101.1-V°101.1  
Act
Date: 1430-11-06
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-05 by Willy Stevens
Cond sij allen liede(n) w dat goert roelofs in jegenwordicheyt/
d(er) scepen(en) va(n) loeve(n) gestaen heeft gegeve(n) en(de) bekendt dat hi/
gegeve(n) heeft wille(m)me de(n) grijp van hondshem [willenb(ri)ngen] thof des/
selfs goerts gelege(n) tot hondshem inde p(ro)chie van willenb(ri)nge(n) in huyse(n)/
hove(n) wynne(n)den landen beemde(n) eeuselen met allen sine(n) toebehoirten/
gelijc de vors(creven) goert de voirs(creven) goede ald(aer) houden(de) is Te houde(n)/
te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van half m(er)te naest voerlede(n) ene(n) t(er)mijn/
van vijf jae(re)n lanc deen na dand(er) staphans sond(er) myddel volgende/
elx jae(r)s daer en bynne(n) om vier en(de) vijftich en(de) een half mudde(n)/
rogs goet en(de) payabel m(et) wa(n)ne en(de) met vede(re)n wel bereydt d(er)/
mate(n) van thienen te wete(n) vi halst(er) d(er) selv(er) mate(n) voe(r) elc mudde/
vors(creven) gerekent [alle jae(re)] tsente andries misse apostels te betale(n) en(de) tot/
loeven te leve(re)n den vors(creven) t(er)mij en(de) telke(n) t(er)mijn alse v(er)volghde scout/
It(em) sal de vors(creven) willem de(n) vors(creven) goerde jaerlex hie(re)n bynne(n) geve(n)/
alse van ene(n) halve(n) boend(er) beemds gelege(n) ald(aer) ten hole v neve(n)/
de goede claes kersmak(er)s acht mottoene te wete(n) xxvii pl(a)c(ken)/
gemeyn burseghelts voe(r) ii vande(n) vors(creven) mottoene(n) gerekent Ite(m) selen/
de vors(creven) goert de en(de) willem alle doeft wassende opte goede/
vors(creven) deylen en(de) hebbe(n) te gelike half en(de) half en(de) dat op/
haerre beyd(er) cost afdoen en(de) de vors(creven) willem sal de(n) vors(creven) goerde/
sijn helecht tot loeven h leve(re)n It(em) sal de vors(creven) willem jaerlex/
int vors(creven) hof leve(re)n vijfhondert walme(re) om de huysinge d(aer) mede/
te vdecke(n) en(de) alsmen die ald(aer) v(er)dect so sal de vors(creven) goert/
de dach hue(re)n betale(n) en(de) de vors(creven) willem sal den werclude(n)/
de(n) montcost geven It(em) sal de vors(creven) wyn de huysinge ald(aer) houde(n)/
op sine(n) cost vand(er) und(er)ster rikelen ned(er)wart sond(er) van ty(m)meringhen/
It(em) sal de vors(creven) goert den vors(creven) wy(n)ne jaerlex geven den vors(creven)/
t(er)mijn duer(ende) vijf ellen wullene lakens It(em) sal de [vors(creven)] willem de/
vors(creven) goede wel en(de) loflic wynnen mesten en(de) werve(n) gelijc sine(n)/
reengenote(n) boven en(de) benede(n) en(de) die laten te sine(n) afscheide(n) gelijc/
hi die vant te sine(n) incomen Te wete(n) den aert gelege(n)/
te ov(er)hem wart besayt met wynt(er)corne wel en(de) loflic met op/
vier getideghe voren en(de) sesse boend(er) lants onder stort en(de)/
brake eens o(m)megedaen It(em) sal de vors(creven) wynne allet/
/ stroe opte vors(creven) goede wassende bynnen de(n) vors(creven) hove/
etten en(de) sliten [met sine(n) beeste(n) ] en(de) mest d(aer) af maken en(de) dat wed(er) op/
tvors(creven) lant vueren slants meesten p(ro)fijte en(de) alle de vorw(er)d(en)/
punte(n) en(de) condicien [bove(n) bescr(even)] hebbe(n) geloeft de vors(creven) goert en(de) willem/
malcande(re)n vast en(de) gested(ich) te houden en(de) te voldoen in alle/
de forme(n) en(de) manie(re)n gelijc vorscr(even) steet en(de) telke(n) t(er)mijn/
alse v(er)volghde schout en(de) Hier af sijn burge(n) des vors(creven)/
willems alse p(ri)ncipael sculde(re)n ongesundert en(de) ongescheide(n) gielijs/
de rademake(re) va(n) willenb(ri)nge(n) vranc van coelhem en(de)/
pet(er) merselijs van meldert de welke de vors(creven) wille(m)/
heeft geloeft hier af scadeloes te houde(n) en(de) tontheffen/
absoloen velde no(vembris) vi[ta]
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-02-16 by Inge Moris