SAL7725, Act: R°105.1 (87 of 276)
Search Act
previous | next
Act R°105.1  
Act

Transcription

2019-04-11 by Marika Ceunen
Cond sij alle(n) liede(n) want stoet en(de) geschille opv(er)staen sijn geweest/
tussche(n) pete(re)n gans en(de) absoloen vanden hove die na de(n) recht d(er) stat/
va(n) loeve(n) comen en(de) geleydt zijn tot de(n) goeden beruerlic en(de) onberuerlic/
willems wile(n) vande(n) hove van meldert so wae(r) die goede gelege(n)/
of met wat name(n) die genoemt sijn in deen side en(de) h(ere)n reyne(re)n/
p(ri)este(r) en(de) henricke(n) van hespey(en) gebruede(re)n en(de) clase tsoer in dande(re)/
vanden goede(n) voirscr(even) Soe sijn de vors(creven) p(ar)tijen des come(n) voe(r) scepen(en)/
va(n) loeven en(de) sijn underlinghe bi rade van vriende(n) vande(n) vors(creven) stote/
verenicht en(de) aengegaen de vueghe en(de) de manier gelijc hier na/
bescreven(n) is Inden yerste(n) so hebbe(n) geloeft de voirs(creven) pet(er) en(de) absoloen/
dat si de(n) vors(creven) h(ere)n reyne(re)n en(de) henricke(n) gebruede(re)n en(de) clase tsoer/
nu(m)m(er)meer belett [noch] hynde(r) doen en selen metten voirs(creven) belyde aende/
[onberuerlike] goede also v(er)re als die comen zijn vander zijden joffr(ouwe) yden vande(n)/
b(er)ghe wile(n) wijf des voirs(creven) wilen willems vande(n) hove en(de) oudemoeye/
des voirs(creven) h(ere)n reyniers en(de) henrics gebruede(re) so waer die goede/
gelege(n) zijn En(de) of de voirs(creven) wilen willem vanden hove en(de) joffr(ouwe)/
yde zijn wijf e(n)nighe onberuerlike goede te gade(r) v(er)crigen hadde(n) so/
is dair af v(er)dedingt en(de) gevorwerdt tussche(n) de voirs(creven) p(ar)tijen dat/
die come(n) en(de) gaen selen tot de(n) ghenen daerse na den lantrechte/
sculdech sijn te gaen niet wed(er)staende den beleyde voirs(creven) Voert/
is v(er)dedingt tussche(n) de voirs(creven) p(ar)tijen dat de voirs(creven) h(er) reyner en(de)/
henric gebruede(re)n en(de) claes tsoer hae(r) swagher de(n) vors(creven)/
pete(re)n en(de) absolone(n) voe(r) hae(re)n cost en(de) moeyenisse die sij om/
tvoirs(creven) beleydt te doen gelede(n) en(de) gedaen hebbe(n) ter stont/
gheven en(de) betale(n) selen xxiiii g(ri)pen te wete(n) xl pl(a)c(ken)/
payments voe(r) elke(n) gripe gerekent en(de) desgelijx sele(n) de/
voirs(creven) gebruede(re) en(de) hae(r) zwage(r) de(n) selve(n) pete(re)n en(de) absoloen/
gheve(n) tot behoef der schout die olivier wile(n) vande(n) hove/
en(de) sijn wijf sculdech mochte(n) blive(n) xxx gulden crone(n) te wete(n)/
lxxii pl(a)c(ken) pay(ments) voe(r) elke croen gerekent [ts(in)te andries misse apostels naest co(men)[de] te betale(n)] ende hier op hebbe(n) geloeft/
de vors(creven) pet(er) en(de) absoloen alle wettighe schout te betale(n) op/
also dat hen en(de) hae(re)n beleyde om der betalinge(n) wille volgen/
selen alle de haeflike goede die achter den voirs(creven) wile(n) oliviere(n)/
en(de) wile(n) he(n)neke(n) sine(n) soen bleven sijn so waermen die have vynde(n)/
mach alsoe v(er)re als die have niet erdevast en(de) [of] naghelvast en is/
allen argelist hier in uutgescheide(n) hier ov(er) wae(re)n jacob uute(n)/
lye(ming)[en] (et) my(cha)[elis] abs(oloens) oct(obris) xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2011-11-08 by Inge Moris