SAL7725, Act: R°210.4-V°210.1 (161 of 276)
Search Act
previous | next
Act R°210.4-V°210.1  
Act

Transcription

2020-01-05 by Willy Van Bruystegem
Item peter scalx van erpse wonen(de) te lare inde prochie van hockesele/
es comen in jegenwordicheiden der scepenen van loven ende heeft genome(n)/
ende bekendt dat hij genomen heeft van janne uuter helcht soen lodewijcs/
wilen uuter helcht een bruwecamme des selfs jans uuter helcht/
metten ketelen iii coelvaten ii groeten bruwe cupen en(de) xii aemvaten/
en(de) vi tregelvate en(de) met enen ondervate enen bier oeste/
en(de) allen ande(re)n sinen toebehoirten tot den selven bruambachte behoe(re)nde/
gelijc dat si belegen is tot tieldonck inde plaetse tuschen de goede/
arnts vander hofstat ende henric nouts Te houden en(de) te hebben/
van ons(er) liever vrouwen daege lichtmisse nu neestcomen(de) enen t(er)mijn/
van ix jaren langc deen na dander staphans sonder middel volgen(de)/
elx jaers hie(re)n bynnen op xii gulden dats te weten xl pl(a)c(ken) voer/
elken der voirs(creven) g(ri)pen gereeckent tot ons(er) vrouwen daege voirs(creven)/
te betalen den voirs(creven) janne uuter helcht alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn/
/ due(re)nde ende telken t(er)mine als vervolghde schout Item/
es tuschen de voirs(creven) p(ar)tijen gevorwert en(de) ondersproken dat/
de voirs(creven) jan uuter helcht [tuschen dit en s(en)te jans misse neestcomen(de)] inde voirs(creven) camme eenen/
coestal maken sall [en(de) den putteborne doen h(er)maken wel en(de) loflic] op sinen cost Voort sall de selve/
jan tuschen nu en(de) s(en)[te] jansmisse [voirs(creven)] neestcomen(de) te gader/
metten voirs(creven) coestalle
inde voirs(creven) camme doen maken/
eenen [back]hoven en(de) als den putteborne die daer vervallen/
steet in ene(n) doen h(er)maken
en(de) alsmen den voirs(creven) putte/
en(de)
hoven maect sall de voirs(creven) jan den wercluden de dachue(re)n/
betalen en(de) de voirs(creven) peter sall [hen] den montcost geven Item/
es vurwerde en(de) noch ondersproken dat de voirs(creven) ja jan/
den voirs(creven) pete(re)n als hij inde voirs(creven) camme comen sall/
metter woenen gheven leve(re)n sall xxv wissen ho eyckens/
houts i m eykens rijs xvi mudde gersten en(de) vi/
mudde tarwen der maten van loven en(de) dat de voirs(creven)/
peter ten affscheiden van sinen t(er)mine den voirs(creven) janne/
inde voirs(creven) camme alsulken g rijs hout en(de) coren en(de) also/
goet als voirs(creven) [is] laten en(de) t(er) goeden manne prise leve(re)n/
sall vo [voort sall de voirs(creven) peter ten afscheiden van sinen t(er)mine voirs(creven) inde voirs(creven) camme laten also goeden brugereck t(er) goed(en) manne prise als hij daer vant tot sinen income(n)] ende oft so ware dat e(n)nich vanden voirs(creven) p(ar)tijen [de voirs(creven) peter]/
scheiden wouden bynnen den voirs(creven) t(er)mine so moegen sij [mach hij]/
dat doen op also dat ten yersten iii jae(re)n oft ten sesten/
jaire vanden voirs(creven) t(er)mine op also dat de ghene die [hij]/
scheiden wilt dat den ande(re)n [voirs(creven) janne] een jae(re)n te voren seggen/
sall En(de) h(ier) aff sijn borgen des voirs(creven) peters als princi/
pale sculde(re)n woute(re)n van ranshem soen wilen jans en(de) willem/
ghijs et p(ri)m(us) lombart voshem ja(nuarii) ultima
ContributorsMarika Ceunen , Agata Dierick , Dieter Peeters , Inge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-02-28 by Inge Moris