SAL7725, Act: R°238b.1 (188 of 276)
Search Act
previous | next
Act R°238b.1  
Act

Transcription

2019-12-29 by kristiaan magnus
Cont si en jegheliken dat mi juffr(ouwe) van laetheem en(de) coenraet hur man hebben uutghegheve(n)/
huer hof te laetheem m(et) siner toebehoerte(n) dats te wetene huer winnen(n)de lande soet beleghen es/
enen termijn va(n) xii jaren lanc alle jare om xlvi mudde rox love(n)scher maten en(de) te lovene te/
leverene en(de) wel bereyt m(et) wa(n)ne en(de) vedere(n) en(de) eest dat sake dat de win niet en woude blive(n) so/
mochti scheiden te vi jaren en(de) dat een jaer te voren segghen It(em) voert so sal de win hebben de bimde/
metten bogaerde tusschen den molen wuwer en(de) thof en(de) half doeft dat daer wassen sal en(de) daffal half/
en(de) half en(de) als mi di appele sal lesen so sal mi juffr(ouwe) setten ene(n) man en(de) de win ene(n) It(em) so sal di win/
gheven vor di weyde alle jare xviii blau crone(n) xl plec(ken) vor di crone It(em) so sal de win mi juffr(ouwe) een/
couwe ghesomert en(de) ghewintert hebben gelijc den sinen sonder sorpen It(em) so sal de win mi juffr(ouwe)/
een verken herden mette(n) sine(n) It(em) so sal di win mi juffr(ouwe) gheve(n) een halst(er) erwite(n) en(de) een mol(evat) bone(n) en(de)/
een mol(evat) raepsaet als di win raepsaet wint en(de) vi roeden rapen It(em) so sal de win ii carweye(n) doen/
mi juffr(ouwe) It(em) so sal de win een half boender lans hoervrochte(n) daer hi wilt en(de) dbloec half ten anderen/
aert leghen It(em) so sal di win houwen di haghen en(de) droghe willeghen en(de) vor eelc droghe willeghe ii/
pote setten en(de) di tru(n)eyken trunken It(em) so sal di win mi juffr(ouwe) gheve(n) l mandelen walms tsaers als/
mi dien walm sal v(er)decken so sal de win den cost gheve(n) en(de) mi juffr(ouwe) di dachuren It(em) so sal de win allen/
den leem halen di [me(n)] totten ouwen werken orberen sal It(em) so sal di win halen di wigaert staken die nu totte(n) wigaert/
orbere(n) sal en(de) als mi den wijn snijt den wijn tuuswert bringhen en(de) ter perssen wert roeren en(de) bringhen/
en(de) dat wigaerthout halen It(em) so sal mi juffr(ouwe) moghe(n) houden xiii stucke(n) hoende[r] sond(er) begrijp va(n)de(n) win/
Item so sal di win di huse maken die sijn beeste(n) breke(n) va(n)der ondersten rikelen nederwert It(em) so sal de vors(creven)/
win dese vors(creven) lande winnen ghelijc sine(n) ghereghen noten uutgehenome(n) de ii leste jaeren den rogghe/
op iiii voren en(de) de gherste op iii vore(n) en(de) evene op ii voren It(em) so sal de win truncke(n) di willeghen/
met te v(er)makene en(de) de [win] sal hebben half den waermoes hof It(em) so sal di win vinde(n) di brake al o(m)me te half merte/
en(de) sturtte ghelijc dat ghewoenlijc es It(em) so sal di win sijn weyghelt half betalen sinte mertens messe en(de) half te/
kersmesse vol betaelt te sine It(em) so moet di win houden de leyde grecht tsaers eens en(de) di riolen houden also hise/
vint It(em) so sal di win ver sijn va(n) cleyder tyenden binnen den hove mar dies sal di win betalen sprioers/
tsijs It(em) voert so sal di win als dat coren inde scuere es derschen moghen vii mudde haerds coren en(de)/
di somer vrocht daer [sal] de win sijn p(ro)fite met doen It(em) vort so sal di win den heyleghen gheest va(n) lovene/
betalen van mi juffr(ouwe) weeghen in afslaghen va(n) sinen pachte vors(creven) It(em) so sal mi juffr(ouwe) huere(n) win leene(n)/
vi mudde evenen en(de) van half merte over ii jaer te betalene It(em) so sal mi juffr(ouwe) noch huere(n) win/
leenen ii mudde rox en(de) te betalene nae den oesth naest come(n)de It(em) so sal mi juffr(ouwe) huere(n) win/
leenen xx gripen en(de) xl plec(ken) vor di gripe It(em) so sal de win dit ghelt betalen van mey naest/
come(n)de over ii jaer x gripen en(de) dander x gripen daer na over jaer en(de) altoes binnen meys niet/
bevaen te sine Hier waren over als ghetughen her heinr(ic) scat prist(er) jan va(n)den putte jan van/
laetheem heinr(ic) va(n)der leyden willem houbrecht
ContributorsInge Moris , kristiaan magnus , Dieter Peeters , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2019-12-29 by kristiaan magnus
en(de) desgelijx/
also vele/
corens als hi/
eten en(de) sayen/
mach en(de) datt(er)/
dan ov(er)blijft/
dat sal m(ijn) joffr(ouwe)/
live(re)en daert/
hue(r) gelieft
ContributorsInge Moris , kristiaan magnus , Dieter Peeters , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-03-23 by Inge Moris