SAL7727, Act: R°165.2 (149 of 306)
Search Act
previous | next
Act R°165.2  
Act

Transcription

2020-01-04 by Dirk De Wever
It(em) wout(er) van wynghe en(de) henric my(n)nemoen en(de) willem vand(er)/
molen in jegenwordigheyt d(er) scepen(en) va(n) loeve(n) gestaen hebben/
bekendt en(de) v(er)lijdt openbairlic dat lambrecht van wynghe sone/
jans van wynghe hen openbaerlic genoech gedaen heeft/
van drie en(de) twintich sal sacke(n) rogs d(er) maten van thienen en(de)/
xxv g(ri)pen te wete(n) xl pl(a)c(ken) payments voe(r) elke(n) g(ri)pe gerekent/
jaerlik(er) lijfpensien [in afslaghe van alsulke(n) xxxiii sacke(n) rogs d(er) mate(n) vors(creven) en(de) lxxiii g(ri)pe(n) v(er) vo voirs(creven) als] die de vors(creven) drie p(er)soene tot jans live van /
wynghe voirs(creven) ho houdende wae(re)n
lambrecht den vors(creven) woute(re)n/
henricke(n) en(de) wille(m)me ten live jans van wynghe voirs(creven) voe(r)/
scepen(en) van loeven bekendt en(de) geloeft hadde in afslag/
van welke(n) xxiii sake(n) rogs en(de) xxv grijpe(n) [lijfpens(ien)] voirs(creven) de vors(creven)/
drie p(er)sone hen bekendt hebben vanden voirs(reven) lambrecht de(n) vors(creven)/
lambr(echte) en(de) sine goede openbaerlic quijt geschoude(n) heeft [hebben] gelovende/
de selve p(er)sone de voirs(creven) quitan(cie) vast en(de) gestedich te houde(n)/
en(de) d(air) jege(n) niet te gaen in negheenre manie(re)n opp(endorp) abs(oloens) dec(embris) vii
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-07 by Sabrina Keyaerts