SAL7727, Act: R°250.1-V°250.1 (204 of 306)
Search Act
previous | next
Act R°250.1-V°250.1  
Act

Transcription

 by 
Item want jonch(e)r jan wilen van scoenvorst borchgreeve van monjoye hee(re)/
tot craendonck en(de) tot dyepembeke als principael jan en(de) reyne(re)/
vanden hove gebrued(er)s willem van duffle bastart jan matthijs rentm(eeste)r/
van dyepenbeke henric van berchem coenrart eernarts en(de) willem/
custer van boxstel voer scepen(en) van loven geloeft hadden int jae(r) dusent/
vierhondert en(de) tweendertich vi daege in octobri h(e)r(e)n janne van/
heurne hee(re) van baussengnyez (et)c(etera) twee dusent en(de) vierhondert/
hollantsche gulden te betalen tot sente remeys misse doen neestcomen(de)/
en(de) nu lestleden Ende desgelijcs de voirs(creven) wilen jonch(e)r jan van schoen/
vorst als principael en(de) claes coel van turnhout als sijn borghe/
geloeft hadden als voer den voirs(creven) h(e)r(e)n janne van heurne iiii[c] hollantsch/
gulden te betalen ten t(er)mijne voirscr(even) Item hadde noch de voirs(creven)/
jonch(e)r jan als principael en(de) ambrosius van dynter als borghe geloeft/
den voirs(creven) h(e)r(e)n janne van heurne (et)c(etera) iiii[c] hollantsche gulden oec/
ten voirs(creven) t(er)mijn te betalen ende op die tijt voer scepen(en) van/
loven cleerlic gevorwert waert en(de) met ripen rade ond(er)sproken/
datmen de brieve vanden geloeften voirscr(even) leggen soude onder/
h(e)r(e)n claesse van sente goerix ridder meyer van loven en(de) henricke/
magnus tot dien eynde So wanneer de voirs(creven) wilen jonch(e)r/
jan van scoenvorst die op die tijt op tslot van zichne gehouden/
en(de) gevangen was ontslagen soude sijn dat dan de voirs(creven) h(er) claes/
en(de) henric magnus die brieve overleve(re)n souden den voirs(creven) h(e)r(e)n/
janne van heurne daer mede g inne gevorwerdt was so/
waer de selve wilen jonch(e)r jan van scoenvorst vander voirs(creven) sijnre/
ghevanckenissen niet los en(de) ws vry en worde dat dan de voirs(creven)/
h(er) claes en(de) henric magnus de voirs(creven) brieve [weder] over geven souden/
den voirs(creven) borgen des voirs(creven) wilen jonch(e)r jans van scoenvorst En(de)/
onse lieve hee(re) god van hemelrijc nu also gevuecht heeft/
dat de selve wilen jonch(e)r jan van scoenvorst inder voirs(creven) ghevancke/
nissen afflivich worden es dies ziele god genadich sijn wille
//
eer de brieve voirs(creven) inden handen des voirs(creven) h(e)r(e)n claes van sente goerix/
en(de) henric magnus comen sijn en(de) nu enige vanden borgen voirscr(even)/
comen sijn voer den raede vander stat van loven v(er)zueckende/
mids dat vurw(er)de was gelijc voirscr(even) steet so waer de voirs(creven)/
jonch(e)r jan wilen van scoenvorst vander voirs(creven) gevanckenissen niet/
vry ende los en(de) worde gelijc dat [nu] niet geschiet en es dat sij/
de voirs(creven) brieve weder hebben mochten Daer o(m)me eest/
dat de raet vander stat aensiende doude recht vanden/
scepen(en) brieven van loven en(de) tgheen des voer scepen(en) van/
loven gevorwert wordt dat sij dat principaellic en(de) voer/
all van eeds weegen houden moeten en(de) doen houden aen/
ene(n)yegeliken get(er)mineert heeft voer recht datmen de voirs(creven)/
brieve want die noch int register en(de) prothocol stonden onge/
screven te nyeute doen sall en(de) de prothocolle daer aff/
uutdoen en(de) a(n)nichille(re)n gelijc oft die nye gemaect en wae(re)n/
noch gevorweerdt P(rese)ntib(us) lud(ovico) roelant et henr(ico) wante/
burg(i)mag(ist)ris johanne de oppendorp jacobo ex lyemyngen walt(er)o/
cap(elle)[man] joh(ann)e vander lynden et arnoldo boen scabinis henrico de/
calstris johanne de nethenis godefrido roelofs walt(er)o pynnoc/
iunio(r)e nycholao kersmake(re) geldulpho rogge stephano smacht/
henrico de borchove(n) f(ilio) q(uon)d(am) joh(ann)is johanne de ysendijc joh(ann)e/
de hugarden goessuino vanden zande dyonisio boys et/
henrico vander molen iurat(is) opidi lov(aniensis) actum et t(er)mi(n)atu(m)/
anno xiiii[c] xxxiii[o] mens(is) februarii die tercia
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-07 by Sabrina Keyaerts