SAL7728, Act: R°149.4 (139 of 375)
Search Act
previous | next
Act R°149.4  
Act
Date: 1434-11-19

Transcription

2019-12-31 by Frans Feyaerts
En(de) is vorw(er)de en(de) claerlic voe(r) scepen(en) van loeven ond(er)sproke(n) dat/
so wanneer de voirs(creven) ii[c] gulden peters gevallen selen sijn dat men se/
dan ter stont [en(de)] so eer so bat aenlegghen sal om daer mede erflicheyt/
te copen daer in joffr(ouwe) kath(er)ine docht(er) meest(er) henrics baten toecomende/
wijf des vors(creven) mychiels op dat si de(n) selve(n) mychiele(n) ha(r)en man verleeft/
sond(er) wittighe geboirte va(n) he(m) te hebbe(n) ha(r)e vry tocht hebben en(de) behoude(n)/
sal En(de) hie(r) va(n) live ter doet come(n) sijnde sal de selve erflicheit wed(er)/
come(n) opte naeste erfgename(n) des vors(creven) mychiels daer si na de(n) lantrecht/
sculdich sijn [es] op te come(n) sond(er) argelist eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt