SAL7728, Act: R°185.2 (169 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°185.2  
Act
Date: 1434-12-18

Transcription

2020-01-17 by Frans Feyaerts
It(em) vande(n) gedinghe dat opte(n) dach van heden geweest is voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) va(n) loeve(n) tussche(n) wille(m)me mas als wittich ma(n) en(de) mombour/
joffr(ouwe) ysabeels va(n) muylkd [moelkene] in deen side en(de) lambr(echt) vande(n) haeghdore(n)/
die na de(n) recht d(er) stat va(n) loeve(n) come(n) en(de) geleydt is tot de(n)/
goede(n) peters natuerlic sone ywains wilen van wersbeke in dande(re)/
alse van ene(n) stuck lants gelege(n) inde p(ro)chie va(n) molenbeke opte(n) wivelspoele/
tussche(n) de goede stas vand(er) ijsvoert en(de) de goede jans wile(n) va(n) molenbeke/
die nu toebehoe(re)n de(n) vors(creven) wille(m)me mas In welke(n) gedinge de voirs(creven)/
willem mas thoende openbairlic dat jan wilen va(n) molenbeke met joffr(ouwe)/
kath(er)ine(n) wile(n) van elsloe sine(n) wive de vors(creven) goede besat als sijn erve en(de)/
dat de selve joffr(ouwe) kath(er)ine d(aer) uut starf als uut ha(r)en wittige(n) erve en(de) dat/
na hae(r) de vors(creven) jan daer in bleef sitte(n) als een tocht(er) Thoenende voert/
de selve willem dat de vors(creven) wile(n) jan van moelkene daer [na] met joffr(ouwe) ka(theri)[ne(n)]/
wile(n) va(n) molenbeke de selve goede besete(n) heeft als sijn p(ro)pe(r) erve en(de) dat hi/
d(aer) voe(r) uut straf als uut sine(n) erve en(de) dat de selve joffr(ouwe) ka(theri)[ne] daer in/
bleef sitte(n) als een tochtersse en(de) dat aldus de vors(creven) goed come(n) wa(r)en/
opter voirs(creven) joffr(ouwe) ysabele(n) des vors(creven) willems wijf En(de) tot alle(n) desen/
boet de vors(creven) willem mas vande(n) voirs(creven) goede(n) sijn behout also hi dat/
na de(n) rechte sculdich sijn te doen oec hadde hem de vors(creven) lambr(echt)/
vande(n) haeghdore(n) alrehande thoe(n)nisse v(er)mete(n) dat hi se(er) donck(er)lic/
dede en(de) d(aer) af se(er) weynich volqu(am) Es tvonnis d(er) scepen(en) va(n) loeve(n)/
so wae(r) de vors(creven) willem mas vande(n) vors(creven) goede(n) sijn behout dede gelijc/
als hi geboden heeft dat hem dan de vors(creven) goede volge(n) selen lomb(ar)t/
borch(oven) k(er)smake(re) voshem dec(embris) xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt