SAL7728, Act: R°229.2 (204 of 374)
Search Act
previous | next
Act R°229.2  
Act
Date: 1435-01-18

Transcription

2020-01-27 by Frans Feyaerts
It(em) do(micel)[la] agatha de fontaynez joh(ann)is q(uon)dam d(omi)ni de fontaynez et de/
meylhem in jegenwordicheyt d(er) scepen(en) va(n) loeve(n) gestaen heeft/
bekendt openbaerlic dat h(er) claes van s(in)te goerix ridder meyer te loven(e)/
gord van p(er)wez yngelbrecht rape en(de) jan cole hoir goede reken(in)ge bewisenisse/
en(de) betalinge(n) gedaen hebbe(n) van alle den goede(n) en(de) rente(n) der welk(en) sij hen/
oft e(n)nich van hen ar onderwoude(n) aenkeert in gehave(n) en(de) opgeboirt moege(n) hebbe(n)/
van wegen der voirs(creven) joffr(ouwe) aeghte(n) openbairlic quijtgescoude(n) heeft den voirs(creven) h(e)re(n)/
claese hoe(re)n oem (et)c(etera) van allen geloften meyn() vorwarde(n) condicien scouden accien aen/
spraken gele en(de) allen sake(n) en(de) stucke(n) inde(n) welken de voirs(creven) h(er) claes (et)c(etera) tot d(er) voirs(creven) joffr(ouwe)/
aeghte(n) wairt gehoude(n) mochte(n) sijn van wat sake(n) die rue(re)nde come(n) tot opde(n) dach toe van/
heden bekennde de voirs(creven) joffr(ouwe) aeghte (et)c(etera) Promitt(ens) null(atenus) alloqui in melio(r)i forma/
Dit geschiede des dijsdaeghs xviii daghe in januario anno xiiii[c] xxxiiii/
omtrent der ix[ster] uren voe(r) der noenen
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-09 by xavier delacourt